Srorovnání 5 hudebních škol z 5 evropských zemí "na vlastní kůži"

Vydáno:

Základní umělecká škola Petra Ebena udržuje mnoho let čilé partnerské kontakty se školami podobného typu v zahraničí. Podnětem se staly zahraniční aktivity samotného města Žamberka. Žáci a učitelé ZUŠ tak mají možnost porovnat umělecké vzdělávání v Německu, Francii, Lucembursku nebo Rusku.

Srorovnání 5 hudebních škol z 5 evropských zemí „na vlastní kůži“
PhDr.
Hana
Chvátilová
 
ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk
Pro snadnější koordinaci zahraničních aktivit se rozhodla ZUŠ Petra Ebena uzavřít s nejaktivnějšími školami oficiální partnerskou spolupráci. Ta byla podepsána 18. září 2010 v Merzigu pod záštitou zemské radní Daniely SchlegelFriedrich a za přítomnosti ředitelů všech pěti škol a významných osobností okresu Merzig-Wadern.
Vznikl tak zajímavý svazek škol -
Hudební škola okresu Merzig-Wadern e. V.
(Spolková republika Německo),
Konzervatoř hudby a tance města Amnéville
(Francie),
Hudební škola města Echternach
(Lucembursko),
Umělecká škola města Marx
(Ruská federace),
Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk
(Česká republika), u kterých si při porovnání vybraných dat lze uvědomit, jak rozdílné je pojetí uměleckého vzdělávání v Evropě a jaké postavení zde má Česká republika.
Hudební škola Merzig
(Sársko, Spolková republika Německo)
 
Městská škola, má 1700 žáků, 48 učitelů a celkem 13 pracovišť.
 
Město spolu se zemí Sársko přispívá na provoz částkou 30 000 Eur ročně.
 
Žáci platí měsíčně 72 Euro.
 
Plat učitele je zhruba 21 Euro na hodinu.
 
Úvazek učitele je 30 hodin.
 
Ve škole působí velké množství souborů a orchestrů.
Hudební škola města Echternach
(Lucembursko)
 
Městská škola, má 900 žáků.
 
Náklady na platy pokrývá z 1/3 stát a o další 2/3 se dělí fond obcí a město.
 
Provoz platí obec - školné jde obci (ostatní obce, odkud jsou žáci, přispívají).
 
Školné činí 35 Euro měsíčně (dospělí platí veškeré náklady).
 
Úvazek je 21 hodin týdně.
 
Škola nabízí 3 formy studia:
 
pro širokou skupinu žáků
 
přípravu na studium na VŠ
 
studium dospělých
Konzervatoř hudby a tance města Amnéville
(Francie)
 
Městská škola řízená ministerstvem, má 540 žáků, 30 učitelů.
 
Vyučovací hodina trvá 20, později 30 a 45 minut.
 
Město financuje vše, ale také o všem rozhoduje.
 
Školné činí 110 Eur ročně, z jiných obcí 400 Eur ročně.
 
Úvazek učitele je 20 hodin týdně.
 
Vedle povinných souborů a orchestrů je pro klavíristy povinný pěvecký sbor.
 
Osnovy jsou dány státem a dodržování je kontrolováno. Postupové zkoušky jsou dvoudílné (2. část je veřejná - koncert).
Umělecká škola města Marx
(Ruská federace)
 
Státní škola, má 500 žáků, 45 učitelů.
 
Vše je zdarma (využívají se pouze dobrovolné příspěvky).
 
Vyučuje se hra na 11 nástrojů a tanec.
 
Věk dětí je od 5 do 18 let.
 
Ročně ukončí školu kolem 70 absolventů, z nichž 20% jde umění dále studovat. Škola má každoroční významné úspěchy v soutěžích.
 
Úvazek učitele je 30 hodin.
 
Děti mají 5-7 hodin týdně.
Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk
(Česká republika)
 
Škola zřizovaná městem, má 511 žáků, 28 učitelů.
 
Město na provoz nepřispívá, škola se financuje sama.
 
Úplata za vzdělávání je podle oborů v rozmezí 2 100 až 3 400 Kč ročně.
 
V nabídce školy jsou čtyři obory a výuka hry na 15 druhů hudebních nástrojů.
 
Specialitou je výuka ručně paličkované krajky v rámci výtvarného oboru.
 
Škola pořádá přes 150 kulturních akcí ročně.
Zajímavé je také srovnání počtu žáků v jednotlivých školách ve vztahu k počtu obyvatel daného města:
 
Největší ruské město Marx má
33 000 obyvatel a 500 žáků.
 
Sárský Merzig má
31 000 obyvatel a 1 700 žáků.
 
Francouzské Amnéville má
10 000 obyvatel a 540 žáků.
 
Lucemburský Echternach má více než
5 000 obyvatel a 900 žáků.
 
Žamberk má
6 000 obyvatel a přes 500 žáků.
Obecně lze konstatovat, že české, německé a lucemburské školy mají snahu vzdělat co největší procento populace (v Německu se může výrazně lišit způsob financování i organizace studia v hudebních školách v různých spolkových zemích). Francie klade větší důraz na vysokou kvalitu; nejzřetelnější je však toto směřování u školy v ruském Marxu.
Jedná se ale o do určité míry prestižní školu s velkým procentem žáků, kteří se připravují k dalšímu uměleckému studiu. Vedle porovnání oblasti úvazků učitelů stojí za povšimnutí i způsob financování škol. Závěry z předložených dat si ale můžete udělat sami.

Související dokumenty