Program "Klasifikace" a ŠVP

Vydáno:

Školní vzdělávací program – téma, které určitě není potřeba zvlášť představovat. Jak si ale s touto dlouho připravovanou novinkou českého školství poradí oblíbený a velmi rozšířený program Klasifikace? Pojďme si program stručně představit.

Program „Klasifikace“ a ŠVP
 
Pavel
Holec
 
JPH Software
Program
Klasifikace
byl od samého počátku koncipován přímo pro práci v základních uměleckých školách. Při návrhu programu byl kladen důraz na to, aby si samo vedení školy mohlo uzpůsobit strukturu vyučovacích předmětů a oddělení podle svých potřeb. Vyučovací předměty, které jsou v programu zadané, lze přejmenovat, smazat a také přidat předměty nové. Díky této vlastnosti si program více než 10 let udržuje tolik potřebnou pružnost a variabilitu.
Hlavní okno programu
Pro
nově vzniklá studijní zaměření
slouží kolonka, která dříve obsahovala oddělení. Pokud na ZUŠ vznikají nové názvy, pro vložení slouží příkaz hlavního menu Vložit – Oddělení/Zaměření. Tento příkaz zobrazí dialog, který je na obrázku 2 a slouží pro zadání nového názvu. Pro nové oddělení/zaměření je tak jako dříve potřeba vybrat obor, do kterého bude patřit. Ve spodní části jsou pro informaci zobrazeny názvy, které už byly do databáze vloženy dříve. Pokud vznikne potřeba přejmenovat stávající oddělení/zaměření, je potřeba v hlavním menu programu zvolit
Úpravy – Oddělení/Zaměření
a v seznamu zobrazeném ve spodní části dialogu nejprve vybrat název, který má být upraven. Takto jednoduše je možno v programu přidat a upravit vše potřebné.
Přidání nového oddělení/zaměření
Nyní se podíváme, jak to bude s předměty. Pro předměty platí stejné pravidlo, jako tomu bylo u oddělení. Menu
Vložit nebo Upravit
zobrazí dialog (obrázek 3). Program může obsahovat neomezený počet předmětů, které mohou mít libovolné názvy. Jediné omezení platí v tom, že se v kolonce pracovního názvu nesmí opakovat stejný název pro více předmětů. Pracovní název je ten, který se zobrazuje v ostatních částech programu. Podle tohoto názvu zobrazíme předmět v seznamu, například když vybíráme, co bude žák studovat. V tomto názvu se tedy pravidelně předměty objevují s nějakým interním označením školy, například klavír – 1,5 (prodloužená výuka) a podobně.
Přidání nového předmětu
Této vlastnosti zde můžeme využít a zadat potřebné předměty s příznakem, například klavír – ŠVP. Takto přidanému předmětu můžeme nastavit jinou délku studia, cenu a další volby. Tím, že v programu mohou být souběžně předměty původní i nové, můžeme potom u žáků, kteří nastupují dle ŠVP, zadat nově vzniklé předměty a žákům, kteří už jsou v databázi několik let, ponechat předměty původní. Nastavení nového předmětu jednomu ze žáků je na obrázku 4.
Výběr předmětů žáka
V tuto chvíli bychom si měli vysvětlit, jak program pozná, kdy má na
vysvědčení
tisknout
Oddělení:
a kdy Zaměření:. Odpověď je prostá. Program rozlišuje žáky, kteří jsou v době zahájení ŠVP v prvním ročníku přípravného stupně, prvního ročníku I. nebo II. stupně, v přípravném ročníku II. stupně nebo prvního ročníku SPD. U těchto žáků bude automaticky na vysvědčení tisknout například „Zaměření: Hra na klavír“, zatímco u starších žáků bude automaticky tisknout
„Oddělení: Klávesových nástrojů“.
Ukázka výtisků vysvědčení
Tisk vysvědčení v programu
Klasifikace
je velmi komfortní záležitostí. Program sám zapne oboustranný tisk, pokud tiskárna, kterou vlastníte, touto možností disponuje. Nastaví tisk na velikost stránky A4 s orientací na výšku (pokud je tiskárna právě nastavena jinak), a to vše proto, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám tiskopisů. Pokud ještě tisknete do tiskopisů s předtištěnými rámečky, je v nastavení
možnost posunu začátku tisku
po desetinkách milimetru a dále i možnost roztažení/smrštění tisku, které se dokáže vyrovnat s odchylkami některých tiskáren, které například 10 cm vytisknou jako 9,98 cm. Zdá se to jako malichernost, ale pokud tisk v horní části začal, kde má, na konci stránky už se někdy bez tohoto nastavení text dotýkal linek, nebo byl příliš vysoko.
Na tomto místě bych chtěl připomenout jednu vynikající možnost, o které jsem uvažoval už v době vzniku programu (rok 1998), a to je vysvědčení Bianco. Toto vysvědčení s označením 49999900 lze objednat u SEVTu (http://www.sevt.cz/produkt/bianco-a4-maly-statni-znak-lipove-listy-49999900/) a má kromě ceny hned několik dalších výhod. Jelikož program do čistého blanketu s lipovými listy tiskne naprosto vše potřebné, odpadá potřeba nastavovat posuny tisku, případně i výše zmíněné roztažení tisku. Dále odpadá postup, který jsme museli absolvovat při tisku dříve.
Před Bianco jsme do tiskárny vložili formuláře například závěrečného vysvědčení, v programu vybrali, že si přejeme tisknout absolventy, a program ze všech žáků vybral jen ty, kteří byli v posledním ročníku. Poté se postup musel opakovat pro ročníková vysvědčení, respektive potvrzení. Dále jsme museli dát pozor, abychom formuláře do tiskárny vložili správně ve smyslu rub a líc. Nyní je situace taková, že pokud má program v nastavení zapnutý tisk na Bianco tiskopisy, můžeme do tiskárny vložit plný zásobník stejných blanketů a jednoduše zahájit tisk. Program sám u žáka v přípravném ročníku vytiskne potvrzení, u absolventů závěrečná a u ostatních ročníková vysvědčení. To vše na jedno spuštění tisku.
V současné době očekáváme nové oficiální vzory vysvědčení, které budou přizpůsobeny ŠVP. Po tomto zveřejnění jsme připraveni upravit tisk do klasických formulářů i vysvědčení typu Bianco.
Díky výše uvedeným úpravám je program
Klasifikace
velmi dobře připraven na ŠVP ZUV a věříme, že bude i nadále dobrým pomocníkem při každodenní práci v ZUŠ.

Související dokumenty