Asociace základních uměleckých škol České republiky má nové logo

Vydáno:

Z nekonečně věčné modré oblohy vezmi obdélník o daném poměru stran, protni jej pěti linkami notové osnovy. Čtyři mezery mezi linkami představují čtyři obory ZUŠ, nejstarší hudební má nejzralejší barvu, všechny pak postupně v teplé barevné škále zlátnou. Ve větší modré ploše vpravo je místo na velké zjednodušené A v podobě střechy - asociace zastřešuje jednotlivé ZUŠ, které jsou jejími členy - a písmena ZUŠ, vše v bílé barvě a velmi jednoduchém tvaru. Pod obdélník, jako vysvětlení pro nezasvěcené, se vešel text z malých písmen - asociace základních uměleckých škol čr.

 

Asociace základních uměleckých škol České republiky má nové logo
Základní verze je barevná, dá se použít i verze modrobílá, vše ve variantě s vysvětlujícím textem nebo bez něj. Jako spíše nouzovou variantu vnímám přechod čistě modré verze do černobílého provedení.
Nad řešením jsem si lámala hlavu hodně dlouho, nebylo to rozhodně „na první dobrou“. Návrhů vzniklo postupně několik, pracovala jsem s myšlenkou ASOCIACE jako zastřešení ZUŠ, také barevnost vycházela z určitých obecných postupů, jednotlivé umělecké obory ZUŠ jako teplá barevná škála zářící v kontrastu s podkladovou modrou symbolizující pro mne nadčasovost, věčnost, touhu po duchovních hodnotách, ale také svobodu, naději nebo víru. Červená ve variantách může představovat radost, činorodost i nadšení. Žlutá je světlo, slunce či povzbuzení, oranžová znamená vřelost, teplo a optimismus.
Barevnou verzi loga si můžete prohlédnout na stránkách Asociace ZUŠ ČR
www.asociacezus.cz
.
Hana Mahdalová,
členka Rady AZUŠ ČR za Zlínský kraj, autorka realizovaného návrhu loga
Jak se vám logo líbí?
Odpověď na tuto otázku budete moci sdělit v anonymním dotazníkovém šetření, které bude zasláno všem odběratelům Speciálu pro ZUŠ na jejich emailové adresy. S výsledky šetření vás seznámíme v některém z příštích číslech Speciálu.

Související dokumenty