Středoškoláci sobě

Vydáno:

V debatě o vzdělávání dost často chyběl jeden zásadní hlas - samotných žáků. A tak touha středoškoláků změnit své vzdělávání k lepšímu vedla před třemi lety k založení České středoškolské unie (ČSU).

Středoškoláci sobě
David
Bouz,
1. místopředseda ČSU, student Gymnázia Omská, Praha 10
Naše poslání je jednoduché - hájíme a zastupujeme zájmy českých středoškoláků. Jsme spolek, který tvoří a řídí výhradně žáci samotní. ČSU je nezávislá a nezisková organizace, nejsme spojeni s žádnou politickou stranou a vyjadřujeme se pouze k otázkám našeho vzdělávání, na jehož úspěšném fungování nám záleží nejvíce. Nechceme tvořit nátlak či „natruc rozkazovat“, ale naopak se snažíme o konstruktivní dialog. Vždyť stav školství se nás bytostně dotýká, rádi bychom byli součástí diskuse o naší budoucnosti a přinášeli poznatky „z druhé strany barikády“. Mnoho obtíží našeho vzdělávacího systému totiž zůstává pohledům zpoza učitelské katedry nebo kanceláře ministerstva skryto.
Chceme se učit a vzdělávat a vidíme, že vzdělávací systém bohužel místy selhává. Proto bychom se rádi podíleli na změně, aby naše vzdělávání bylo skutečně efektivní. Chceme tedy být zejména rovnocennými partnery a participovat na otázkách, které jsou pro nás zásadní. Mluvíme s ministerstvem a parlamentními výbory - diskutujeme o maturitách, občanském vzdělávání a dalších problémech českého školství. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pravidelně pořádáme kulaté stoly na různá témata vzdělávací politiky.
Každého půl roku organizujeme republikový sněm, který je setkáním našich členů - aktivních středoškoláků - z celé republiky. Jeho součástí je velká panelová debata se známými hosty z oblasti českého školství a studenti při ní mají možnost diskutovat o tématech, která je zajímají - téma poslední debaty například bylo Proměny školství ve 21. století, kdy jsme řešili, jak by v budoucnu měla ve školách vypadat výuka či známkování.
Základním kamenem ČSU jsou školní žákovské samosprávy. Zástupci těchto parlamentů jsou u nás v pozici delegátů s volebním právem, reprezentují tak svou školu a zájmy svých spolužáků plně demokraticky přímo skrze svůj studentský parlament. Právě podpora vzniku a fungování žákovských samospráv na středních školách je jednou z našich hlavních činností. Sdružujeme aktivní středoškoláky, kteří si mezi sebou mohou vyměňovat zkušenosti ohledně fungování parlamentů, projektů či pořádání akcí.
Vydali jsme brožuru Vzorová samospráva, která středoškolákům radí, jak si na škole vlastní samosprávu založit a úspěšně ji řídit, vycházeli jsme přitom ze svých vlastních zkušeností a poznatků svých členů. Vedli jsme také kampaň za duální vysílání v České televizi Ne dabingu: Učme se jinak, jejímž cílem bylo zlepšit jazykovou vybavenost mladých lidí.
Podstatnou část našeho fungování tvoří též neformální báze - naši členové se setkávají mezi sebou -, jsme hlavně místem nových přátelství, prostorem pro sdílení zkušeností a nápadů.
Delegátem se může stát ten člen, který má na škole žákovský parlament, který jej deleguje vyplněním žádosti o delegaci, jež musí být potvrzena odpovědnou osobou (koordinátorem samosprávy či ředitelem školy). Tento člen pak může na našich republikových sněmech hlasovat, volit nové vedení a v rámci ČSU zastupovat žáky své školy.
Veškeré podstatné informace, popisy našich akcí, názory a kontakty naleznete na našich webových stránkách www.stredoskolskaunie.cz. Naši aktivitu ale můžete v první řadě sledovat na našem Facebooku (www.facebook.com/stredoskolskaunie) nebo na Twitteru (www.twitter.com/stredoskolunie).

Související dokumenty