Školní magazín jako učební i propagační nástroj

Vydáno:

Školní časopis nemusí být jen nadšeným, přesto nesourodým výborem básní, omalovánek a křížovek. Může si vytyčit i cíle překračující pozemek školy. S touto ideou jsem krátce po svém příchodu na Gymnázium v České ulici v Českých Budějovicích zakládal redakci nového periodika, kterému studenti posléze sami vybrali název Magazín 64. Rok po vydání prvního čísla se z něj v nejdůležitější oborové soutěži v zemi stal druhý nejlepší školní časopis v Jihočeském kraji a postoupil do celostátního kola. Pomáhá nejen studentům, ale slouží i jako nástroj pro vytváření a udržování dobrého jména školy.

 

Školní magazín jako učební i propagační nástroj
Mgr.
Lukáš
Boček
učitel českého a anglického jazyka na Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64, vedoucí redakce Magazínu 64
Vždy jsem byl přesvědčený, že práce v redakci může být pro studenty velice prospěšná. A nejen pro ně. Jako učitel se s nimi vídám během našich odpoledních setkání v krásně rekonstruované školní čítárně a práce na článcích probíhá v daleko neformálnějším duchu než během běžných hodin. Studenti jsou daleko otevřenější a společně pracujeme na projektu, který všechny strany vnímají jako přirozeně smysluplný. Než jsme však došli do bodu, kdy jsme mohli slavit první úspěchy, bylo potřeba získat podporu ze strany školy. Pro existenci magazínu byl tento moment zcela zásadní. Redakce však ke své radosti hned od počátku poznala vstřícnost vedení, které po představení první vize přislíbilo materiální pomoc a poskytlo redakci i vhodné prostory pro setkávání se. Dalším úkolem bylo najít co možná nejlepší platformu pro samotnou výrobu časopisu.
Tvořit v moderní době skutečně kvalitní časopis za pomoci klasických textových editorů nebyla cesta, po níž jsme se s redakcí chtěli ubírat. Hledali jsme proto způsoby, jak vytvářet profesionálně vypadající periodikum, aniž by škole vznikly výrazné náklady. Licence na programy jako Adobe InDesign se totiž nacházejí daleko za možnostmi většiny škol. Naším nárokům proto přesně vyhověl web
www.joomag.com
, který vzdělávacím institucím nabízí možnost využívat služeb zcela zdarma. Jedná se o webovou platformu, v jejímž editoru má uživatel možnost vybírat z nepřeberného množství předpřipravených formátů tištěných i online médií nebo také tvořit vlastní layouty, tedy rozložení jednotlivých stran. Kromě toho je
joomag.com
schopný na konci výrobního procesu vygenerovat soubor typu PDF, který lze posléze nechat vytisknout. A přesně tímto způsobem začal vznikat i náš časopis.
Do redakce
Magazínu 64
se od první výzvy přihlásily hned dvě desítky studentů téměř všech ročníků našeho osmiletého i čtyřletého gymnázia. Společně si dohodli jasnou koncepci magazínu - mnoho studentů vyslovilo zájem psát především recenze na hudební, filmová i knižní díla, zajímat se o aktuální dění ve škole, ale i ve městě, vést rozhovory se známými osobnostmi (mezi ně za dvouletou existenci magazínu patřili například i spisovatelka Kateřina Tučková nebo spisovatel Petr Ludwig) a také fotografovat. Právě vlastní kvalitní fotografie a grafické práce se staly zásadní prerekvizitou pro náš model časopisu.
Redakční práce spočívá především v nepravidelných, přesto dostatečně hojných schůzkách, na nichž si tým dohodne zaměření následujícího čísla. Rozdají se jednotlivé úkoly (většina redaktorů má již své tradiční rubriky) a s předstihem se domlouvají také schůzky ohledně fotografování. Když jde vše podle plánu, veškeré podklady se poté zpracovávají do grafické podoby na
joomag.com
. Proces završuje odeslání výsledného PDF souboru místní tiskárně, která časopis vyrobí a dodá.
Pokud je číslo plánováno před větší školní akcí, jakou jsou dny otevřených dveří nebo podobné veřejně přístupné události, náklad se pohybuje mezi 250 až 300 výtisky. Pokud časopis vychází mimo exponovaná období, bývá zpravidla o 100 kusů nižší. Vedení školy bylo projektu od počátku velice nakloněno a díky jeho podpoře magazín může vycházet v celobarevné verzi na kvalitním křídovém papíře. Financován je jednak samotným prodejem (cena byla stanovena na 10 Kč), zbylé náklady pokrývá Spolek při Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64. Obvykle se celkové náklady na jeden výtisk pohybují mezi 35 až 40 korunami.
Časopis si za dobu své existence rychle vybudoval postavení u náročného studentského publika. Velice kladná odezva svědčí o reálné poptávce studentů i jejich rodičů po kvalitně zpracovaném magazínu. Projevuje se to i skutečností, že veškeré výtisky se vždy prodaly do posledního kusu a peníze se opět věnovaly Spolku, aby se snížila finanční zátěž. Pro školu se tak z
Magazínu 64
stal jedním z nástrojů pro efektivní a nenásilnou propagaci. Stojí na usilovné práci studentů a jejich jasné představě, jaký by časopis měl být - redakce si sama zvolila dostatečně pevná pravidla pro sdělný obsah a náročná editorská práce, jež je nedílnou součástí chodu redakce, je ze stran studentů plně respektována.
Pozitivní pedagogické účinky časopisu jsou pak samostatnou kapitolou, jež by vydala na vlastní článek. Nezbývá než alespoň konstatovat, že nadšené první zkušenosti studentů, kteří se později chtějí věnovat žurnalistice, jsou k nezaplacení. Pro všechny ostatní představuje členství v redakci možnost, jak veřejně prezentovat své názory, pracovat na svých vyjadřovacích schopnostech a zejména dát průchod své kreativitě, která přináší potěšení stovkám čtenářů. Vzhledem ke skutečnosti, že
joomag.com
umožňuje magazín prezentovat v uživatelsky přívětivé online podobě, kterou lze pohodlně listovat, se dosah časopisu ještě zvyšuje. Čtenost na internetu (a jeho virální dopad) již dnešním dnem nabývá co do počtu oslovených čtenářů tisícové hodnoty. A taková čísla již dávají možnost vytvářet povědomí o škole u širší veřejnosti.
Časopis je dostupný na adrese
http://www.gymceska. cz/zpravodaje-skoly/magazin-64-skolni-casopis/

Související dokumenty