Ředitelé středních škol chtějí být pedagogickými lídry, jsou však spíše správci školy. Některé kompetence vůbec nechtějí

Vydáno:

Z výsledků dotazníkového šetření mezi řediteli středních škol v Karlovarském a Jihomoravském kraji vyplývá, že ředitelé středních škol se z drtivé většiny cítí být pedagogickými lídry, nikoli provozními správci školy, byť jejich náplň každodenní činnosti správcovství odpovídá více. Ředitelé shodně uvádějí, že na pedagogické vedení školy nemají zdaleka tolik času, kolik by si představovali, a že jsou dokonce ochotni vzdát se některých kompetencí s provozem školy souvisejících. Ve vzdělávací oblasti jsou poměrně sebejistí a potřebu podpory vyjadřují jen menšinově.

Ředitelé středních škol chtějí být pedagogickými lídry, jsou však spíše správci školy. Některé kompetence vůbec nechtějí
Bc.
Jakub
Černý
student veřejné politiky se zaměřením na řízení vzdělávání, FSV UK
V dotazníku distribuovaném mezi řediteli středních škol v Jihomoravském a Karlovarském kraji na konci roku 2019 byli ředitelé dotazováni, co by měla hypotetická instituce pro podporu škol jejich škole zajistit. Dotazník zjišťoval i vztah k současnému zřizovateli a názory na podobu vzdělávací soustavy. Typově můžeme nabízené možnosti podpory rozdělit na činnosti spadající do vzdělávací oblasti

Související dokumenty