Od stáže až k práci snů v Praze. Jak probíhají česko-německé odborné praxe a může se i naše škola zapojit?

Vydáno:

Student Michael Klein z Německa absolvoval na jaře roku 2016 tříměsíční pracovní stáž v Praze. Nešlo přitom o žádnou studentskou brigádu, ale o odbornou praxi v softwarové společnosti SAP, kterou mu umožnil Program podpory odborných praxí Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, fungující již od roku 2000. Na jeho financování se velkou měrou podílí Česko-německý fond budoucnosti a program EU Erasmus+, pro zapojené školy i studenty je účast zdarma.

Od stáže až k práci snů v Praze. Jak probíhají česko-německé odborné praxe a může se i naše škola zapojit?
Julia
Köpke
Mirka
Reifová,
PR koordinátorka Tandem Plzeň
Odpovědnost od samého začátku
Michael Klein pracoval ve firmě SAP v oddělení správy lidských zdrojů pro Velkou Británii, kde vykonával různé úkoly v oblasti personální správy: dokumentoval například změny smluv nebo pečoval o stávající osobní spisy. Jeho pracovní den trval šest hodin a studentovi Odborné střední podnikatelské školy Rotenburg přinesl mnohé praktické zkušenosti i cenné osobní zážitky: "Setkal jsem se s opravdu milými lidmi a vedli jsme podnětné rozhovory. Doufám, že zůstaneme v kontaktu," okomentoval student. Polední přestávky využíval k výměně profesních zkušeností s ostatními kolegy, kteří k němu byli maximálně otevření.
Komunikace funguje také nonverbálně
Češtinou na začátku stáže Michael nevládl. Navzdory jeho počátečním obavám to však nebyl problém - komunikace fungovala také neverbálně. "Pokud to nešlo v angličtině, zkusili jsme to v němčině. A když ani to nefungovalo, zkoušelo se rukama a nohama nebo různými znameními. A pak existuje také slovník. Nakonec jsme se vždycky nějak domluvili," říká Michael. Ve výsledku se také naučil pár českých slov, jako "ahoj", "díky" nebo "dobrý den". Ani po konci své stáže nezapomněl "zvlášť důležité" slovo - "pivo", protože - jak se smíchem konstatuje - obě země spojuje právě vášeň k pivu.
Konkurenční výhoda na trhu práce
Mezinárodní zkušenost studentovi umožnila se zorientovat a poradit si i v neznámých životních a pracovních podmínkách. Byla to jeho první pracovní zkušenost v zahraničí, díky které získal konkurenční výhodu na evropském trhu práce. Michael Klein proto doporučuje každému, kdo má příležitost, se programu odborných stáží zúčastnit, neboť přesně to podle něho může být určujícím argumentem při budoucím pracovním pohovoru. Vzhledem k mezinárodním zkušenostem v systému SAP dostal Michael dokonce chuť a odvahu si v Praze později hledat práci. Také díky své praxi o rok později získal práci na pozici HR Service Associate v SAP v Praze. I to je příklad přidané hodnoty, kterou Program podpory odborných praxí může pro žáky středních škol mít.
Autorka textu: Julia Köpke
Překlad a úprava textu: Mirka Reifová, PR koordinátorka Tandem Plzeň

Související dokumenty