Maturita 2020/2021

Vydáno:
Maturita 2020/2021
MŠMT
Učitelská platforma se ptala MŠMT na souvislosti s maturitní zkouškou a novelou vyhlášky ze dne 13. října. Poskytnutý rozhovor vám odpoví na nejčastější dotazy, které mohou vyvstat při realizaci a plánování maturitní zkoušky v roce 2020/2021.
1. Umožňuje vyhláška výklad, že v profilové části cizí jazyk studenti jedné školy a jednoho vzdělávacího programu maturují na různých úrovních pokročilosti jazyka, tj. mají jiné hodnocení a jiné zadání dle své úrovně pokročilosti, byť zkoušku konají v jednom termínu
Úroveň musí vycházet z RVP pro daný obor vzdělání.
Známka bude mít srovnatelnou váhu pro všechny žáky. Jinou váhu by měla jednička úrovně B2 dle SERR a jinou při B1 dle SERR.
2. Je možnost z jednoho a téhož jazyka maturovat a) v návaznosti na státní část (tedy PP + UZ + DT), nebo b) pouze profilově (tedy jen PP + UZ) – např. když student chce ve státní části maturovat z jiného jazyka (= maturuje z více jazyků a jen jeden napojuje na státní) anebo v případě, že ve státní zvolí MAT?
Ani z českého jazyka a literatury, ani z cizího jazyka (stejně tak jako v jiných profilových zkouškách) není možné skládat dvě zkoušky v profilové části ze stejného obsahu vzdělávání dle RVP. Pokud by žák ve společné části zvolil např. anglický jazyk (DT), pak musí v profilové části konat zkoušku z anglického jazyka formou písemné práce a ústní zkoušky (nebo ji nahradit výsledkem mezinárodního certifikátu, pokud to ředitel školy umožní) a dále si může, pokud to bude v nabídce povinných nebo nepovinných předmětů pro daný obor vzdělání, zvolit i další zkoušku z cizího jazyka (konanou formou PP a ÚZ), např. z němčiny.
3. Je možné u jazyka profilovou část (PP + UZ) navázanou na státní (DT) nahradit certifikátem? Stále toto platí?
Dosud nahradit zkoušku
ve společné části
nešlo, nyní PP a ÚZ uznat půjde, tj. jedna povinná a jedna nepovinná zkoušky z jazyka se může nahradit výsledkem mezinárodního certifikátu dle § 81 odst. 6 školského zákona.

Související dokumenty