Kybersoutěž pootevírá dveře do profesního světa kybernetické bezpečnosti

Vydáno:

Tři studenti Gymnázia J. S. Machara v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav se probojovali do národního finále Kybersoutěže a dva dále postoupili do letní přípravy na evropské finále: Jan Černohorský a Šimon Šustek, studenti kvinty, a Filip Hruška, loňský absolvent, nyní student ČVUT FEL. Filip již loni bojoval za Českou republiku na evropském finále v Londýně.

Kde jste se o Kybersoutěži dozvěděli?
Filip: Poprvé jsem se Kybersoutěže zúčastnil díky paní Kospachové, která mě v té době učila informatiku a organizovala studentský klub nadšenců do techniky na gymnáziu v Brandýse nad Labem. Na její popud jsem se tehdy přihlásil do druhého ročníku soutěže.
Jan: Od Filipa a Šimona.
Šimon: O soutěži jsem se dozvěděl z plakátů po škole, které tam dala paní profesorka Kospachová. Když jsem zjistil, že jde o soutěž zaměřenou na kybernetickou bezpečnost, věděl jsem, že to musím zkusit, a přihlásil jsem se.
Proč jste se do Kybersoutěže přihlásili?
Filip: Mým velkým koníčkem (teď vlastně i prací) byl vždy rozsáhlý a komplikovaný svět informatiky. Kybernetická bezpečnost je velmi perspektivní obor, který se stává stále důležitějším pro chod moderní společnosti a bez kterého se opravdu neobejdeme – svět je čím dál tím více propojený, což samozřejmě přináší i jistá rizika, proti kterým je třeba hledat obranu. Já v Kybersoutěži primárně vidím možnost poznat podobně smýšlející lidi, kteří mají stejně jako já zájem proniknout do tajů hlubin informací a prozkoumávat technologie z troch

Související dokumenty