Evropská jazyková cena Label stojí za to!!!

Vydáno:

V České republice je každoročně vyhlašována Evropská jazyková cena Label, která má za cíl podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.

Evropská jazyková cena Label stojí za to!!!
 
Lucie
Laitlová
 
konzultantka programu Evropská jazyková cena Label, Dům zahraničních služeb
Za administraci a udílení tohoto ocenění je v České republice zodpovědný Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Na organizaci každého ročníku se velmi významně podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Každoročně jsou oceňovány
výjimečné projekty nebo aktivity v oblasti jazykového vzdělávání
a jednou za dva roky je udělováno také
individuální ocenění
Evropský učitel jazyků roku.
Cenu může získat jakákoliv instituce či osobnost
působící v oblasti jazykového vzdělávání (škola, nezisková organizace). Důležité je, aby žadatel přinášel do jazykové výuky něco inovativního (využití ICT, nezvyklé jazykové metody) nebo se zaměřoval na vzdělávání netypických skupin obyvatel.
Takových má Česká republika spoustu. V roce 2012 se do Evropské jazykové ceny Label přihlásilo celkem 40 projektů a na ocenění
Evropský učitel jazyků roku
bylo nominováno 29 osobností. Odborná porota udělila ocenění pěti projektům a pěti osobnostem. Slavnostní předání cen proběhlo 24. září 2012 v Malostranské besedě u příležitosti konání konference Kreativně k jazykové výuce. Zástupcům oceněných institucí a pedagogům byly předány certifikáty podepsané ministrem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a evropskou komisařkou pro mnohojazyčnost.
Společně s certifikáty obdrželi vítězové také finanční ocenění od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a drobné dárky od jazykových institutů a dalších participujících organizací. V roce 2012 se také Evropská komise rozhodla ocenit nejlepší jazykové projekty desetiletí. Česká republika na toto ocenění nominovala projekt Lanterna Futuri, který získal Evropskou jazykovou cenu Label v roce 2008.
Přihlaste se také vy do Evropské jazykové ceny Label 2013!

Související dokumenty