CEVRO Institut - vysoká škola, jež klade důraz na studenta

Vydáno:

Tato soukromá škola se sídlem v centru Prahy a střediskem v Českém Krumlově poskytuje vysokoškolské vzdělání v oblasti společenských věd, a to bakalářské a navazující magisterské studium v oborech zaměřených na soukromé i veřejné právo, politologii a mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia. Od minulého roku lze na škole studovat též ekonomický obor hospodářská politika.

CEVRO Institut – vysoká škola, jež klade důraz na studenta
 
Na výuce se podílejí špičkoví akademici, ale i skvělí praktici. S tematickými přednáškami zde vystoupili např. Bjorn Lomborg (významný světový myslitel, časopisem TIME zařazen mezi 100 nejvlivnějších lidí světa), Lars S. Christensen (zakladatel a CEO dánské SAXO Bank), Petr Robejšek (uznávaný česko-německý politolog), Mojmír Hampl (viceguvernér ČNB) a další. Rektorem CEVRO Institutu a garantem oboru hospodářská politika je prof. Ing. Josef Šíma, Ph. D., který nám odpověděl na pár otázek.
V čem se CEVRO Institut odlišuje od jiných, třeba i soukromých, vysokých škol?
Spousta škol, veřejných i soukromých, je velkoproducentem diplomů, někdy i pochybné kvality. My jsme chtěli školu jinou, školu malou, zaměřenou na studenta. Školu, která díky systematické snaze o kvalitu přiláká největší odborníky z oborů, kterým se věnujeme. Podívejte se, jací lidé naše obory tvořili nebo jsou v pozici jejich garantů. Jsou to opravdové špičky svých disciplín. A další přední odborníci – tuzemští i zahraniční – k nám jezdí přednášet na semináře či vystupují v sérii veřejných přednášek CEVRO Institut Forum. Studenti tak mají neskutečnou příležitost dostat se do kontaktu s opravdu zajímavými a světově proslulými lidmi. Myslím si, že to je jediná cesta, jak obstát v konkurenci veřejných škol, poskytujících své služby zdarma. Čelíme v tomto sice poměrně neférové konkurenci, ale na druhou stranu tato situace vytváří velmi silnou motivaci, abychom budovali kvalitu a byli lepší než ostatní. Nepoužíváme ke své propagaci masové kampaně, ale pořádáme neustále kvalitní a zajímavé akce, konference a workshopy. Staráme se, aby se ve škole pořád něco dělo. Všichni sdílíme přesvědčení, že chceme-li udržet vysokou kvalitu, musíme zůstat školou malou, tedy nemít více než 1000 studentů.
Lidé se mnohdy domnívají, že kdo si na soukromé škole zaplatí, ten má zaručeno, že dostuduje...
Tohle se dá nějaký čas praktikovat a některé instituce, jež si říkají školy – zdaleka nikoli pouze soukromé, se tak docela slušně živí, ale je to cesta do pekel: výsledkem je ztráta dobré pověsti a produkce bezcenných diplomů, které jejich držitelům nic dobrého nepřinesou. Personalisté, budoucí zaměstnavatelé už dnes chápou, že existuje rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním vzděláním a že hranici netvoří skutečnost, zda je škola soukromá nebo veřejná; že je třeba se dívat, ze které fakulty má člověk diplom, z čeho má státní zkoušky, o čem psal diplomovou práci apod. Máte-li však, tak jako my, díky projektu malé kvalitní školy v pedagogickém sboru elitní osazenstvo, nikdo by nikdy neriskoval své jméno, aby se účastnil nějakého masového rozdávání diplomů. Diplom má váhu tehdy, když znalosti studenti získávají od skutečných odborníků. V tomto je naše síla. Soukromé vysoké školství je sice mladé, ale právě to nám nabízí šanci dělat věci jinak a atraktivněji.
Kam by měla vaše škola dále směřovat a rozvíjet se?
Neměla by zásadně růst co do počtu studentů. Ale poroste kvalita studentů. Bude se prohlubovat mezinárodní povaha školy, přibude více zahraničních studentů i profesorů. Více našich studentů na partnerských školách v zahraničí.
Poroste též počet aktivit vykonávaných celým spektrem výzkumných a analytických center, jež na škole vznikla:
 
Centrum středoevropských studií, což je společné pracoviště s Masarykovým ústavem Akademie věd;
 
Centrum transatlantických vztahů,
 
Centrum bezpečnostních studií,
 
Centrum zdravotně-sociálních studií,
 
Centrum konfesního práva...
Jako malá škola můžeme být velmi flexibilní, zapojujeme studenty do aktivit při konzultantské činnosti, v rámci různých projektů na školu přijíždějí zajímaví lidé z celého světa, v tom chceme i dále pokračovat.
Připravuje CEVRO Institut i nějaké akce pro středoškoláky a střední školy?
Naše vysoká škola pořádá takovýchto projektů celou řadu. Pro studenty organizujeme nejrůznější letní školy – pořádané přímo námi nebo ve spolupráci se zahraničními univerzitami a partnery, parlamentní simulace, workshopy či soutěže esejí. Také naši pedagogové navštěvují střední školy po celé republice s tematickými přednáškami z oblasti ekonomie, práva a společenských věd. Cílem všech těchto aktivit je poskytnout studentům znalosti, které využijí při studiu společenských věd na svých středních školách, případně při vstupu do vysokoškolského prostředí; a také jim zprostředkovat setkání se zajímavými osobnostmi, které na naší škole působí. Letos v létě také již druhým rokem pořádáme populárně-vzdělávací kurz určený ředitelům a učitelům středních škol. Projekt pořádaný ve spolupráci s časopisem Řízení školy by měl obsahovat praktické přednášky o právních vztazích mezi školou, žákem a rodičem či o tom, jak učit ožehavé téma, jakým je korupce. Součástí programu by ale měla být i odlehčenější témata – například komentovaná plavba za historií Karlova mostu.
PROJEKTY VYSOKÉ ŠKOLY CEVRO INSTITUT PRO STŘEDOŠKOLÁKY
Na týden vysokoškolákem (březen 2014)
Ve dnech 10.–14. března 2014 uspořádala vysoká škola CEVRO Institut již čtvrtý ročník unikátního vzdělávacího projektu, který studentům, zejména maturitních ročníků, umožnil vyzkoušet si na týden život studenta vysoké školy. Letošního ročníku se zúčastnila téměř padesátka studentů ze dvou desítek škol z celé České republiky.
Soutěž studentských esejí na téma Svoboda a její nepřátelé (březen 2014)
V roce 2014 oslaví Česká republika a její občané 25. výročí pádu komunistického režimu, který znamenal návrat svobody a demokracie do českých zemí. Od té doby svět, Evropa i samotné Česko prošly vývojem, který dnes opět do popředí staví otázku budoucnosti svobody v jejích nejrůznějších podobách. Dnes a denně jsme v mnoha koutech světa svědky útoků na svobodu a práva jedinců i celých skupin. Nepřátel svobody je dnes stejně, ne-li více než před čtvrtstoletím. Nejlepší tři eseje vybrané porotou budou odměněny věcnými cenami v hodnotě 3 000, 5 000 a 10 000 Kč. Nejlepších 25 esejí pak bude publikováno formou tištěného i elektronického sborníku.
Úřad není nuda! (duben 2014)
Jednodenní workshop, který byl určený zejména středním školám a VOŠ se zaměřením na veřejnou správu. Vystoupily zde vybrané osobnosti z řad pedagogů školy – např. bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda a advokát Tomáš Sokol. Účastníci se také mohli seznámit s protokolem a etiketou.
Porozumění politice = Porozumění světu kolem nás (duben 2014)
Debata s úspěšnými absolventy oboru politologie. Vystoupí: Rey Koranteng (moderátor TV Nova), Petr Macinka (manažer, Institut Václava Klause), Radka Hrstková (PR manažerka), Luboš Šafránek (MV ČR, vedoucí Oddělení pobytu cizinců pro Prahu a Středočeský kraj). Moderují: Tomáš Pojar (prorektor CEVRO Institutu, diplomat a bývalý ředitel Člověka v tísni) a Danil Kunštát (vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů na CEVRO Institutu, vědecký pracovník Sociologického ústavu AV ČR).
Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie (18.–22. srpna 2014)
Tento unikátní vzdělávací projekt škola pravidelně pořádá v druhé polovině měsíce srpna za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung. Speciální kurz je určen studentům a čerstvým absolventům gymnázií a dalších středních škol, kteří se věnují společenskovědní problematice. Kurz obsahuje například přednášky předních politologů a právníků a ekonomů, návštěvu Parlamentu ČR či filmové semináře.
2014 International Summer School – Classical Liberalism in Philosophy, Economics and Politics
Již třetí ročník letní školy, jež je organizována ve spolupráci s Ohio University. Američtí i domácí profesoři přednáší a debatují se studenty z USA i střední Evropy.

Související dokumenty