Školní stravování v Kosovu

Vydáno:

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM uspořádal ve dnech 2.-6. května 2016 studijní cestu do Prahy pro skupinu zástupců kosovského Ministerstva práce a sociálních věcí a neziskové sféry. Cílem projektu bylo ukázat hostům fungování školního stravování v České republice a sdílet s nimi příklady dobré praxe českého systému, který je ve svém centralizovaném pojetí v rámci Evropy unikátní. Cesta se uskutečnila v rámci projektu „Widowed women establish school buffets" („Ovdovělé ženy zakládají školní bufety"), který je organizován neziskovou organizací IADK (Iniciativa pro zemědělský rozvoj Kosova - http://www.iadk.org/en-us/home.aspx) a podporován Kanceláří Evropské unie v Kosovu.

 

Školní stravování v Kosovu
Bc.
Zuzana
Stuchlíková,
projektová manažerka Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM
Projekt „Widowed women establish school buffets“ se zaměřuje na vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněnou skupinu na trhu práce, kterou ovdovělé ženy v Kosovu jsou – země se potýká s 35procentní nezaměstnaností a tato skupina obyvatel patří mezi nejvíce ohrožené. Zároveň však projekt napomáhá vytvoření struktury školního stravování, která je v Kosovu zatím velmi nedostatečná. O situaci v Kosovu, inspirativním českém systému a přenositelnosti českého modelu jsme si povídali s Magbulí Hyseni, projektovou manažerkou organizace IADK.
Jak vypadá systém školního stravování v Kosovu? Jak systém funguje a došlo k nějakému pokroku?
V Kosovu byla nedávno zavedena nová organizační struktura studijního systému. Dlouhou dobu fungovala v zemi organizace dopoledního a odpoledního vyučování, děti často v poledne chodily jíst domů. Aktuálně byl spuštěn pilotní program, který zavádí celodenní vyučování – děti tak nově tráví ve škole většinu dne.
Distribuce jídla ve školách však není dobře organizována. Děti si většinou kupují jídlo v obchodech poblíž školy nebo fast foodech, některé si přinášejí jídlo z domova. Jen v Prištině, hlavním městě Kosova, je situace odlišná. Od minulého roku mají děti, které chodí do 1 až 5 třídy, obědy zajištěny ve škole a jejich stravování je financováno obecním úřadem v Prištině. Naše organizace navíc v rámci projektu „Widowed women establish school buffets“ přispěla k otevření 8 bufetů v několika okresech po celé zemi.
Mohla byste nám ve zkratce představit váš projekt a vaši organizaci? Jaké jsou vaše záměry a cíle?
Naše organizace Inciativa pro zemědělský rozvoj Kosova (IADK) byla založena v roce 2004, a jak její název napovídá, hlavním cílem je rozvoj kosovského zemědělství. Dále se snažíme zlepšit sociálně-ekonomické aspekty života ve venkovských oblastech.
Od konce roku 2014 se věnujeme dvouletému projektu (2014–2016) Ekonomické zajištění a příležitosti pro ovdovělé ženy v regionech Mitrovice a Priština (Economic empowerment and capacity building of widow women in Mitrovicë / Mitrovica and Prishtinë / Priština region). Na tomto projektu spolupracujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí, především s úřady práce. Projekt je financován Evropskou kanceláří v Kosovu. Hlavním cílem je zajistit příznivé pracovní podmínky, zlepšit sociální situaci a snížit nezaměstnanost mezi ženami. Snažíme se, aby se vdovám z oblastí Mitrovice a Priština zvýšil příjem, to je v současnosti naším hlavním cílem.
V rámci tohoto projektu plánujeme vytvořit 8 nových bufetů v 8 rozdílných školách, kde bude zaměstnáno 32 vdov, které budou připravovat jídlo pro žáky. Tímto způsobem tyto ženy dostanou možnost vytvořit start-up businessy.
Proč jste si vybrali Českou republiku pro váš vzdělávací pobyt?
Českou republiku jsme si vybrali z toho důvodu, že má velmi propracovaný a v evropském kontextu unikátní systém školního stravování, kde mají děti zákonem garantované právo na dotované školní obědy – za dostupnou cenu tak získávají velmi kvalitní obědy!
Co vás nejvíce překvapilo na systému českých školních jídelen?
Rozhodně to byla informace, že školní jídelny tu fungují už 70 let! A především to, že jsou spolufinancovány jak Ministerstvem školství, tak obecními úřady. Systém trojího financování (stát, zřizovatel a rodiče) nás velmi zaujal.
A něco dalšího?
Česká republika klade velký důraz na kvalitu jídla, které děti dostávají. Skladbě jídelníčku je věnována velká pozornost, probíhá ve spolupráci s výživovými specialisty a poměry zastoupení jednotlivých potravin jsou pravidelně kontrolovány. Také používání bio potravin mne velmi zaujalo.
Co považujete za nejlepší aspekt českého systému? A je zde naopak něco, co se vám nelíbilo?
Oceňuji, že skladba potravinového koše v rámci školního stravování je v Česku regulována zákonem a kontrolována. V Kosovu nic takového neexistuje. Navíc podle nejrůznějších výzkumů děti, které jedí ve školních jídelnách, mají lepší studijní výsledky – to je velmi zajímavé. Na zcela negativní aspekty jsme nenarazili.
Myslíte si, že něco z českého systému by mohlo být využito v Kosovu?
Ano, český systém by mohl fungovat i v Kosovu. Ovšem záleží na ochotě zainteresovaných institucí – zřizovatelů škol a ministerstva. Rozpočty municipalit, které jsou často zřizovateli, jsou bohužel omezené.

Související dokumenty