Komunikace vedoucí školní jídelny s ředitelem mateřské školy

Vydáno:

Lucie Francová je vedoucí školní jídelny (oficiálně provozář) v mateřské škole, která funguje ve dvou budovách. V každé z nich je kuchyně a jídelna, ve kterých pracují vždy dvě kuchařky. Lucie má tak „pod sebou“ čtyři pracovnice. Vystudovala střední ekonomickou školu, a ač s takovým povoláním nikdy nepočítala, bere ho jako příležitost pro získání zkušeností a možností být nablízku své dceři. Nespornou výhodou je i to, že její matka je ředitelkou mateřské školy, takže trochu věděla, do čeho jde.

Komunikace vedoucí školní jídelny s ředitelem mateřské školy
Lucie, u vás je výběr tématu práce vcelku logický. Proto se zeptám na něco jiného: Proč vedoucí školní jídelny v mateřské škole začne studovat školský management?
Po nástupu na tuto pozici jsem začala studovat manažerské dvousemestrální studium pro vedoucí školních jídelen na Centru školského managementu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na tomto studiu nás upozornili právě na bakalářské studium školského managementu, kde začala studovat moje mamka a ta mě přesvědčila, abych studium zkusila. Tak jsem začala a musím říct, že mě to baví. Není to sice úplně moje oblast, nemám na starosti řízení školy, ale v tom prostředí jsem vyrůstala a vidím ho kolem sebe. Navíc to není až tak časově náročné a dá se skloubit s prací i péčí o rodinu.
Je studium pro vaši praxi použitelné?
Já si myslím, že ano. Obecný management a personalistika se dají použít úplně všude. Oříškem je pedagogický proces, pro mě těžko uchopitelný – ale i to se dá zvládnout. Musí se vycházet z obecných poznatků a určitě pomohlo, že pracuji v mateřské škole a do procesů aspoň částečně vidím.
A proč dál studujete management vzdělávání (magisterské kombinované studium)?
Protože mě to baví (smích). A nakonec – proč na sobě nezapracovat? Může se naskytnout nová příležitost, každopádně školství je zajímavé...
Pojďme k vaší práci Komunikace vedoucí školní jídelny s ředitelem mateřské školy. U vedoucí školní jídelny rod ženský, u ředitele MŠ rod mužský. Je to záměr?
Asi je to tak ve společnosti genderově rozdělené. Vedoucí školní jídelny jsou prostě ženy, i když v okolí je i jeden muž jako vedoucí školní jídelny, ale ten pracuje na živnostenský list. A o ředitelích škol se mluví jako o ředitelích.
Abyste odpověděla na otázky v oblasti komunikace mezi vedoucími školních jídelen a řediteli mateřských škol, tak jste volila dotazníkové šetření v zařízeních v Praze a Středočeském kraji s úžasnou návratností: 428 dotazníků od ředitelů a 254 od vedoucích školních jídelen. Takové zmapování situace se hned tak nevidí. Čím si vysvětlujete tak velkou návratnost? A čím nepoměr mezi oběma skupinami respondentů?
Některé dotazníky se ještě musely vyřadit, konkrétně u ředitelů, kteří pod sebou neměli školní jídelny, aby nedošlo ke zkreslení výsledků, ale samotnou mě taková návratnost překvapila. Možná to bylo tím, že jsem dotazníky posílala opakovaně, pětkrát, možná šestkrát.
A čím si vysvětlujete nepoměr v počtu respondentů?
Je to zvláštní... Přitom v názvu jsem uváděla na prvním místě vedoucí školních jídelen, tak jsem doufala, že spíš budou odpovídat právě ony. Možná je to tím, že pro ředitele mateřské školy je školní jídelna jednou z oblastí, za kterou odpovídají, musí se o ni zajímat. Přitom když jsem studovala zmiňované manažerské studium, hodně vedoucích si stěžovalo na špatnou komunikaci mezi nimi a řediteli, že jim mluví do jídelníčku, spotřebního koše...
Pouze 4 % respondentů jsou se současnou úrovní a kvalitou komunikace nespokojena. Máte nějaké konkrétní příklady?
Do takových podrobností jsem problematiku komunikace nezkoumala. Ale vrátím se znovu ke svému studiu a k příkladu z praxe: vedoucí postavila jídelníček, přišla ředitelka a řekla: „To nechci, tamto nechci...“ Tlačila ji do něčeho, do čeho se jí nechtělo. Autoritativní vedení nevyhovuje, je dobré mít vlastní prostor. Řada vedoucích to chce dělat jinak než před dvaceti lety.
Respondenti uváděli různé druhy komunikace. Překvapil vás některý z nich? Nebo jeho zastoupení?
Překvapilo mě, že nejčastější je osobní komunikace. Jídelny jsou na školách většinou bokem, předpokládala jsem spíše telefonickou nebo emailovou komunikaci. To mě mile překvapilo.
Proč ředitelé mateřských škol nemají, podle vašeho názoru, pevně stanovený čas pro komunikaci s vedoucí školní jídelny? A bylo by takové pravidlo ku prospěchu věci?
Já myslím, že ano. Jídelna jede v měsíčním cyklu, ideální by byla schůzka jednou měsíčně. Sejít se, probrat, co se bude dělat, aby ředitel měl přehled. Ředitel dělá pravidelně schůzky se svými zástupci, ale vůbec ho nenapadne, že by totéž mělo probíhat s vedoucí školní jídelny. A pro vedoucí školní jídelny by to bylo určitě motivační a podpořilo by to prestiž této pozice. I když – dneska už to není tak úplně pravda, dneska je spousta vedoucích, kteří to chtějí dělat, pořádá se i soutěž o nejlepší školní oběd...
Vzájemná komunikace je poměrně krátká, nejčastěji do 15 minut. Stihne se projednat vše potřebné?
Asi ne, ale jako další nejčastější doba vyšlo 15–30 minut, a to už se dají základní věci probrat, zvláště pokud se schůzky dělají pravidelně. Velký problém se sice za půl hodiny nevyřeší, ale na základní to stačí.
A co rozdíl v důležitosti obsahu komunikace? Jinak to vidí vedoucí školní jídelny a jinak ředitel mateřské školy.
Ředitelé považovali za nejdůležitější výběr stravného, zřejmě z hlediska celkové ekonomické situace školy. To vedoucí školních jídelen berou jako samozřejmost a za nejdůležitější považují spotřební koš a plnění výživových norem. Tomu zase ředitelé až tak nerozumějí, proto to možná nepovažují za nejdůležitější.
Přínosem vaší bakalářské práce je nesporně zmapování komunikace mezi ředitelem mateřské školy a vedoucí školní jídelny. Liší se v něčem závěry této práce a vaše osobní zkušenost na postu vedoucí školní jídelny?
Určitě v oblasti druhu komunikace, já komunikuji nejvíce telefonicky, ale to je možná způsobeno odloučeným pracovištěm. A také to, že odpovědělo mnohem více ředitelů než vedoucích školních jídelen, přitom práci jsem spíše směřovala právě na vedoucí.
Máte pro ředitele mateřských škol nebo vedoucí školních jídelen nějaké doporučení v oblasti vzájemné komunikace?
Určitě doporučuji pravidelné setkávání, obdobně jako to je u jiných vedoucích pracovníků.
Rozhovor vedla Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Závěry výzkumného šetření:
-
Nejčastějším komunikačním nástrojem je osobní komunikace, následuje komunikace emailová a telefonická.
-
Osobní komunikace je pro obě skupiny nejvíce vyhovující.
-
Ředitelé mateřských škol a vedoucí školních jídelen spolu komunikují několikrát týdně, většinou do 15 minut.
-
90% respondentů nemá pro komunikaci pevně stanovenou dobu.
-
Komunikace se nejčastěji týká provozních záležitostí, následuje jídelníček a poté výběr stravného.
-
Pro ředitele mateřské školy je z hlediska obsahu komunikace nejdůležitější výběr stravného, pro vedoucí školních jídelen spotřební koš.

Související dokumenty