Hrazení stravného dětem z chudých rodin

Vydáno:

 

Hrazení stravného dětem z chudých rodin
Začátkem března Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo již 4. výzvu Operačního programu potravinové a materiální pomoci SC I.
Výzva je zaměřena na dotování stravného dětem v mateřských a základních školách či na víceletých gymnáziích, jejichž rodiče si hrazení stravného nemohou dovolit.
Zkušenosti škol ukazují, že dotování stravného má na tyto děti řadu pozitivních dopadů. Nejenže je jim zajištěno alespoň jednou denně kvalitní a vyvážené jídlo, ale děti také netrpí vyloučením z třídního kolektivu a často je u nich pozorováno zlepšení docházky i prospěchu.
Některé kraje se i přes tato zřejmá pozitiva v předchozích výzvách do programu nezapojily (Jihočeský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský a Ústecký) a znemožnily tak školám v daném kraji tuto podporu využívat.
Do aktuální 4. výzvy se mohou kraje přihlásit do 30. 4. 2018
, nyní je proto vhodný čas obrátit se na krajské radní a zastupitele a přispět tak svým hlasem k rozhodnutí kraje zapojit se do programu.
Více informací o výzvě najdete na stránkách www.fead.mpsv.cz

Související dokumenty