Výše úplaty za školní klub

Vydáno:

Jak správně postupovat při stanovení výše úplaty za školní klub? Jedná o nově zřízený školní klub, a nejsou tedy žádné neinvestiční výdaje z uplynulého kalendářního roku.

 

 

 

 

Výše úplaty za školní klub
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
§ 13 vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění
ODPOVĚĎ:
Podle § 13 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, platí, že je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 50 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 150 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti.
Pro stanovení výše úplaty lze použít i stejnou nebo obdobnou činnost. Pokud tedy škola provozuje družinu a má informaci o neinvestičních výdajích ve vztahu ke školní družině, lze využít i tento údaj.
V případě, že údaj z družiny neexistuje, bude situace složitější, neboť žádný právní předpis takovou situaci neřeší.
Vzhledem k tomu, že se úplata vypočítává na základě výdajů, bude nejspíš nutné pro první rok fungování školního klubu stanovit rozpočet.

 

 

 

Související dokumenty