Výkon práce vychovatele ve více pracovněprávních vztazích u jednoho zaměstnavatele

Vydáno:

Zaměstnanec může pro jednoho zaměstnavatele konat práci ve více pracovněprávních vztazích. Počet pracovněprávních vztahů k jednomu zaměstnavateli není omezen. Je však zakázáno, aby ve více pracovněprávních vztazích k témuž zaměstnavateli zaměstnanec konal druhově stejně vymezené práce.

Výkon práce vychovatele ve více pracovněprávních vztazích u jednoho zaměstnavatele
Mgr.
Martin
Kaplán,
právník ČMOS PŠ

Související dokumenty