Úkoly a hry z Papírového království

Vydáno:

Hry a nápady, které jsme si společně s dětmi vyzkoušeli, navozují atmosféru spolupráce, důvěry a tolerance. Při jejich realizaci lze pozorovat rozvíjení komunikačních dovedností, řešení vzniklých problémů, dětské reakce. Pestrá a rozmanitá náplň volného času je pro děti velmi důležitá. Děti si osvojují kolektivní spolupráci, pochopí určité uspořádání skutečností, které na sebe navazují nebo se ovlivňují a které pro ně mohou být příznivé a rozvíjející, ale i omezující. Hry a soutěže lze na základě fantazie, možností podmínek daného školského zařízení libovolně kombinovat a upravovat. Využít je mohou učitelé a vychovatelé k naplnění volného času dětí v zájmových kroužcích, ve školní družině, na táborech či školách v přírodě.

1. Čarování s barvami - kreslení a malování na papíře
Cíl:
výtvarné osvojování skutečnosti, rozvíjení smyslové citlivosti a vnímavosti, využití výrazové možnosti barev
Při dětském výtvarném projevu lze velmi často využít hru s barvou, při které děti vytvoří zajímavě působící obrázky inspirované vlastní fantazií. Dětský výtvarný projev je velmi často spojen s určitým zážitkem. Při výtvarné činnosti s barvou získávají děti poznatky o barvách, seznamují se i se základními dovednostmi při práci s nimi formou zajímavé hry. Pracují-li s barvami, poznávají jejich hustotu, odstíny, učí se barvy míchat, rozpíjet, zapouštět.
Kruhová lízátka
Motivace:
Skřítkové byli velmi mlsní a dostali chuť na něco sladkého. Rozhodli se, že nakreslí lízátka, která budou pro všechny kamarády.
Pomůcky:
vodové barvy, výkres, nůžky, lepidlo
Výkres přeložíme na polovinu a kružítkem nakreslíme kružnici. Kružnici dvojitě vystřihneme a mokrým štětcem navlhčíme. Potom malujeme kroužky po obvodu kružnice různými barvami. Mokré barvy se zapustí do sebe a vzniknou pestře zbarvené části lízátka. Ty potom slepíme k sobě a mezi ně vložíme špejli.
Malování prsty
Pomůcky:
vodové barvy, výkres
Děti mají k dispozici pouze výkres, vodové barvy a vodu a snaží se vytvořit libovolný obrázek bez pomocí štětce.
Stříkání barvy
Pomůcky:
tvrdý papír, nůžky, výkres, mořidla, špendlíky
Na tvrdý papír nakreslíme požadovaný tvar a ten vystřihneme nůžkami. Potom šablonu přiložíme na výkres a přišpendlíme. Naředíme si hustou temperovou barvu nebo si uvaříme různé barvy mořidel a nalijeme do rozprašovače a stříkáme. Podobně můžeme nástřik provést starým zubním kartáčkem přes kovové sítko. Nastříkaný obrázek jde dál upravovat dokreslováním.
Veselý úsměv
Děti kreslí obličej, na který pomocí štětce vyčar

Související dokumenty