Sdružení pro hračku a hru

Vydáno:

Redakce časopisu Řízení školy navázala v letošním roce spolupráci s oborovou asociací Sdružení pro hračku a hru. Cílem této spolupráce je pravidelné zveřejňování aktuálních informací ze světa hraček a her na stránkách časopisů Speciál pro MŠ a Speciál pro školní družiny a oslovení širší veřejnosti zajímající se o vše, co souvisí s herní výchovou a rozvojem dětí. Uvádíme základní informaci o tomto sdružení.

Sdružení pro hračku a hru
Ing.
Jiří
Šťastný,
Sdružení pro hračku a hru
Sdružení pro hračku a hru (SHH) bylo založeno v roce 1990, v době, kdy se na trh v České republice dostávala záplava dovozových hraček, často nejasného původy, v některých případech i nebezpečných a nevhodných pro rozvoj dítěte. SHH se zabývá především pedagogicko-psychologickými, zdravotně bezpečnostními, výtvarnými, výrobními a komerčními aspekty herních předmětů, s cílem podnítit růst kvality hraček na trhu a působit na zlepšení jejich sortimentní skladby, v zájmu rozvoje dětské osobnosti a hodnotné hry vůbec. Usiluje

Související dokumenty