S družinou do Lesa - ve škole

Vydáno:

Pomozte skřítkům najít správnou cestu z lesa! Jak? Přece tak, že spolu s dětmi les prozkoumáte. Skřítci mohou najít cestu ven, teprve když děti poznají lesní zvířata a rostliny. Seznamte se s programem „Les ve škole“.

 

S družinou do Lesa – ve škole
Mgr. Bc.
Mariana
Zbořilová,
Vzdělávací centrum TEREZA
Do mezinárodního dlouhodobého programu Les ve škole je zapojeno na 300 tříd, přírodovědných kroužků a školních družin. Program poskytuje smysluplné vzdělávací materiály pro každý ročník základní školy.
Roční plány Lesa ve škole jsou vytvořeny tak, abyste je mohli projít v běžné výuce, v rámci školní družiny, kroužku nebo i během školy v přírodě.
Materiály Lesa ve škole motivují učitele, aby s dětmi chodili ve výuce ven. Právě družiny roční plány hojně využívají; tvoří zhruba třetinu všech škol. Materiály navazují na RVP. Nejde o učivo navíc, naopak učitelé oceňují, že jim roční plány usnadňují přípravu na výuku.
„Nemusela jsem vůbec nic vymýšlet, přesto jsem měla perfektní program na několik hodin,“ říká paní učitelka Eva Vroblová ze Základní školy Jesenická v Bruntále. Ze zpětných vazeb z loňského školního roku vyplývá, že učitelé i děti pobyt venku v přírodě velmi oceňují: „Nejvíc si užívám toho, jak si děti vytvářejí pozitivní vztah k lesu.
Les jim nabízí obrovské možnosti pro objevování, ale i pro spontánní hru a tvoření. Děti jsou v lese šťastné,“ říká paní učitelka Marta Mlčochová ze Základní školy Strážovice, okres Hodonín.
Co vás čeká, když se do programu zapojíte? Obdržíte od nás výukové materiály na míru pro jednotlivé ročníky základní školy, poskytneme vám konzultace (včetně osobních návštěv), pořádáme semináře, pravidelně vás informujeme o novinkách v programu a zasíláme tipy do výuky. Každá skupinka dětí, ať už jde o školní družinu, třídu, nebo kroužek, může na konci školního roku poslat vyplněný krátký dotazník spolu s fotkou své třídy. Jako odměnu za vaši zpětnou vazbu vám zašleme certifikát, který děti opravňuje k roční patronaci 10 m2 nového pralesa na Ještědu. Děti se tak podílejí na praktické ochraně přírody. A z toho máme opravdu radost!
Neváhejte, les se chystá odhalit svá tajemství právě na vaší škole!
Více informací najdete na www.lesveskole.cz.

Související dokumenty