Rozvázání pracovního poměru

Vydáno:

Rozvázáním pracovního poměru se rozumí skončení pracovního poměru na základě právního jednání smluvních stran. To může být jednostranné, tj. jedná jedna smluvní strana vůči druhé, nebo dvoustranné, tj. obě strany jednají ve shodě. Dvoustranným právním jednáním je dohoda. Jednostranným právním jednáním je výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Rozvázání pracovního poměru
Mgr.
Martin
Kaplán,
právník ČMOS PŠ
Z výše uvedeného také vyplývá, že tzv. „výpo

Související dokumenty