Průvodci po okolí a galerie na plotě

Vydáno:

Rok se s rokem sešel a družiny se opět zavřely. Výuka běží online, ale jak znovu uchopit zavřenou družinu? Každá družina to má nastavené podle svého místa a školy. Někde se setkávají vychovatelky s dětmi a rodiči alespoň na chvíli online, někde paní vychovatelky připravily nejen pro své svěřence bezkontaktní venkovní hry. Někde jim posílají různé návody na hry a výrobky. Některé paní vychovatelky pomáhají s výukou učitelům, pomáhají individuálně s pedagogickou intervencí.

V článku nabídnu aktivity, které se dají tvořivě využít při distančním i prezenčním chodu družiny tak, aby rodičům trochu odlehčili v dané situaci, než aby byli zatíženi dalšími úkoly. Již v minulých číslech Speciálu pro školní družiny jsem se zabývala tím, jak uchopit aktivity, když je družina zavřená, a které se zároveň zcela běžně dají využít i při normálním chodu družiny či klubu (Speciál pro školní družiny 3/2020 - Družina ve stavu nouze; Speciál pro školní družiny 4/2020 - Seznamte se s GPS art; Speciál pro školní družiny 1/2021 - Upcyklace je ekologická, hravá a kreativní; Speciál pro školní družiny 2/2021 - Příroda je kouzelnice).
Ale co si budeme povídat, děti i rodiče jsou z výuky a sezení u počítačů a mobilních zařízení také už

Související dokumenty