Nabídka NIDV pro vychovatelky

Vydáno:

Na červnovém celostátním semináři pro vychovatelky školních klubů a školních družin, o němž jsme psali v prvním vydání Speciálu pro školní družiny, byla jednou z nejúspěšnějších dílen ta, kterou vedla Mgr. Bára Polívková, úspěšná lektorka řady vzdělávacích programů Národního institutu pro další vzdělávání.

Nabídka NIDV pro vychovatelky
Mgr.
Svatava
Šimková
 
metodik pro vzdělávání, oddělení vzdělávání a podpory
Účastnice svých kurzů dokázala získat nejen vysokou odborností, ale také lidským a přátelským přístupem a opravdovým nadšením pro věc. Sama o školních družinách a školních klubech řekla:
„Já jsem přesvědčena, že hrají obrovskou úlohu, a pokud se pro to vytvoří potřebné předpoklady, jsou rozhodně srovnatelné se vzděláváním v běžné školní výuce. V rámci vytvořeného prostoru mohou vychovatelky právě ve volném čase pracovat na rozvoji osobností dětí a mládeže, na jejich vnímání so_ciálních vztahů, na jejich fungování ve společnosti a na mnoha dalších věcech. To by se mělo rozhodně odrazit nejen na finančním ohodnocení vychovatelek, ale i na jejich celkovém lepším společenském ocenění.“
Proto je tak důležitá nabídka kvalitních vzdělávacích akcí, které přispívají jak k odborným kompetencím vychovatelek, tak k jejich osobnímu rozvoji. V této souvislosti upozorňujeme na čtyři kurzy, které se uskuteční v závěru kalendářního roku a organizátoři je nabízejí z velké části právě této cílové skupině:
 
Netradiční vánoční ozdoby:
21. 11. v Prachaticích
 
Jak (ne)dělat loutkové divadlo s dětmi:
21.-23. 11. v Prostějově
 
Klíčové kompetence vychovatele školních družin a školních klubů:
28.-29. 11. v Ivančicích
 
Řešení problémových situací z pohledu práva:
4. 12. v Praze
Všechny kurzy jsou určeny zájemcům z celé republiky a finančně významně podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (účastníci si hradí zhruba 35 % nákladů). Přihlásit se na ně i na řadu dalších lze už nyní na
http://vm.nidv.cz
v části nabídka vzdělávacích akcí.

Související dokumenty