MŠMT podpoří sportování žáků v družinách z dotačního programu

Vydáno:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o podpoře sportování žáků ve školních družinách nově z dotačního programu pro školní a univerzitní sport. Naváže tím na dvouleté ověřování projektu "Hodina pohybu navíc", kdy děti sportovaly ve školních družinách pod dohledem zkušených trenérů. Cílem projektu bylo ověřit nové přístupy, jak budovat u dětí pozitivní vztah k pohybu, přičemž výsledky ukázaly, že díky novému přístupu žáci aktivněji vyhledávali pohyb i ve volném čase. MŠMT proto v příštím pololetí finančně podpoří školy, které budou novou metodiku využívat, z dotačního programu pro oblast školního sportu.

 

MŠMT podpoří sportování žáků v družinách z dotačního programu
Karel
Kovář,
náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT
Za poslední dva roky se podařilo vypracovat kvalitní metodiky a zaškolit stovky učitelů a trenérů napříč Českou republikou. Protože projekt "Hodina pohybu navíc" skutečně přinesl pohyb do školních družin, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se rozhodlo pravidelný pohyb dětí i nadále podporovat, a to prostřednictvím dotace, kterou dle předběžného zájmu využije asi 500 škol.
O "Hodinu pohybu navíc" byl ve školních družinách v posledních dvou letech opravdový zájem. Svědčí o tom statistiky vyplývající ze závěrečné zprávy, kterou si MŠMT nechalo vypracovat. Do pokusného ověřování se jen v prvním roce zapojilo 160 škol, 7 000 žáků a 290 trenérů i učitelů. V dalším roce se jejich počet přibližně zdvojnásobil na 343 škol, 15 000 žáků a 601 trenérů i učitelů. Zároveň se díky projektu začali o podporu sportovních a pohybových aktivit na školách zajímat více také ředitelé.
Program
"Hodina pohybu navíc"
ověřil metody založené na spolupráci a pomoci, rovném přístupu instruktorů k dětem, s atraktivním obsahem a převahou skupinových forem výuky. Tato forma zajistí, aby většina dětí byla po celou dobu zapojena do pohybu, ale zároveň docházelo k diferenciaci cvičení dle obtížnosti a celá hodina měla vysokou dynamiku a rytmus. Program je otevřen žákům 1. až 3. tříd, v případě nenaplněné kapacity se můžou do programu zapojit i žáci 4. nebo 5. tříd navštěvující školní družiny.
MŠMT schválilo na rok 2018 pět dotačních programů ve sportu na podporu státní sportovní reprezentace, talentovaných dětí a mládeže a celostátní program na podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot, významné sportovní akce a sport zdravotně postižených. V programech se rozdělí celkem téměř 2,5 mld. Kč, v programu určeném pro kluby podpoří více než 500 000 dětí a mládeže do 23 let.
Pokusné ověřování realizovalo MŠMT prostřednictvím Národního ústavu pro vzdělávání. Pro příští období se předpokládá spolupráce škol s
Asociací školních sportovních klubů.
POZNÁMKA REDAKCE
Projekt "Hodina pohybu navíc" jsme vám podrobně představili ve Speciálu pro školní družiny č. 4/2016, s. 10, a to v článku Hodina pohybu navíc rozzáří dětem tváře. Autorem textu je Mgr. Petr Koubek, hlavní manažer projektu, a článek najdete v online archivu časopisu.

Související dokumenty