Krátce

Vydáno:

Desátý ročník celostátních setkání vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů, jehož pořádání zajišťuje od roku 2014 Národní institut pro další vzdělávání, opět bezesporu prokázal rostoucí zájem této cílové skupiny o společná setkávání, výměnu či sdílení zkušeností a vzdělávání. Školní družiny a školní kluby jsou dnes již významným partnerem školy a rodiny při výchově a formování osobnosti dětí. Jen pro představu: v současné době působí v celé České republice více než 4 tisíce školních družin a téměř 600 školních klubů, které dohromady navštěvuje přes 135 tisíc žáků, především prvního stupně základních škol.

 

Krátce
Mgr. et. Mgr.
Helena
Plitzová,
ředitelka NIDV
Letošní jubilejní setkání jsem využila k poděkování za obětavou práci, kterou odvádíte ve svých školách a pro své žáky. Náš upřímný dík ovšem patří také těm, kteří stáli u zrodu Asociace pro zájmové vzdělávání, podíleli se na tvorbě ŠVP pro zájmové vzdělávání a usilují o podporu této profese v jejím společenském uznání a ocenění a také působí jako zkušení lektoři. Je jich celá řada, ale uznání si zaslouží především tyto osobnosti:
Mgr. Petr Kořenek, který vedle řady svých profesních úkolů bojuje za školní družiny a kluby a za vychovatelky a vychovatele také jako poslanec Sněmovny Parlamentu ČR.
RNDr. Milan Macek, CSc, ředitel Obchodní akademie v Praze, který se neúnavně věnuje legislativě pro školní družiny a kluby.
Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka Střediska volného času v Ivančicích.
Mgr. Irena Hošková, náměstkyně NIDV, která se podílela na zpracování metodiky pro tvorbu ŠVP pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání a na evropských diskusích k uznávání neformálního vzdělávání.
Poděkovat se sluší ředitelce SOU gastronomie a podnikání v Praze 9, Ing. Zdeňce Matoušové, za poskytování prostor a zázemí školy pro tyto konference.
A velký dík patří také Jitce Rydvalové, která nejenže stála u zrodu Asociace, ale organizačně se podílela na přípravě a pořádání všech deseti celostátních setkání a dalších vzdělávacích aktivit v této oblasti.
Poznámka redakce
Fotoohlédnutí za 10. ročníkem Celostátního semináře vychovatelek a vychovatelů školních družina a klubů si můžete prohlédnout na třetí straně obálky.

Související dokumenty