Hry jen tak pro zábavu

Vydáno:

Zdá se vám, že děti, když přijdou ze školy, nevnímají a jsou unavené? Není to důvod k zamyšlení? Myslím, že každý z nás si potřebuje občas odpočinout. Co to znamená? Není to o tom, že si lehneme a spíme, ale nejlépe se odreagujeme něčím, co nás baví a co děláme rádi. Ne všechny děti rády poslouchají pohádky, ne všechny rády běhají, ale všechny děti se rády smějí a jsou rády a spokojené se svými kamarády.

Hry jen tak pro zábavu
Naděžda
Kalábová,
vychovatelka, Základní škola Prostějov,
Dr.
Horáka 24
A jak připravit dětem program, aby je bavil? Nevím, jestli existuje úplně přesně nějaký návod, protože záleží na mnoha okolnostech. Nápady a náměty, které s dětmi chceme vyzkoušet, si musíme předem promyslet, připravit a řádně zorganizovat, měli bychom předpokládat, jaký čas nejrůznějším hrám a aktivitám chceme věnovat.
Těžko děti zvládnou po poslední hodině tělesné výchovy zase závodivé hry. Proto musíme správně rozvrhnout různé druhy činností a nesmíme přitom zapomínat, že školní družina poskytuje dětem zájmové vzdělávání, a to především zábavnou a hravou formou. Pokud děti nemají program, tak se nudí a upozorňují na to nás dospělé svým chováním.
Čas od času není od věci se zeptat dětí, jak se jim hry, které s nimi hrajeme, líbí, co je baví a co ne a co by chtěly vyzkoušet. Děti jsou velmi nápadité a kreativní a díky jejich nápadům se dá vymyslet zajímavý program. Děti navštěvují nejrůznější kroužky, kde se učí mnoha věcem, které mohou ukázat ostatním kamarádům ve školní družině, pokud jim dáme prostor. A naopak zase jinde mohou ukázat nebo naučit jinou skupinu dětí hry, které se naučily ve školní družině.
A jaké hry jsme vyzkoušeli u nás s našimi dětmi? Malou nabídku osvědčených her naleznete níže.
Hry a soutěže lze na základě fantazie, možností a podmínek daného školského zařízení libovolně kombinovat a upravovat. Využít je mohou učitelé a vychovatelé k naplnění volného času dětí v zájmových kroužcích, ve školní družině, na táborech či školách v přírodě.
Některé hry je možné vyzkoušet i s dětmi předškolního věku.
Motivační pohádka
V překrásném zámku bydlela se svými rodiči - králem Rozelínem a královnou Margaretou, krásná princezna Rozalinda. Král a královna měli přes den spoustu povinností, na princeznu neměli příliš času, a proto se o ni starala její chůva Melisa. Melisa byla moc hodná a Rosalinda její dobroty často zneužívala. Odmlouvala, nerada uklízela, často zlobila a prováděla věci, které jí chůva nedovolila. Někdy využívala toho, že umí rychle běhat, a občas utekla neznámo kam a vracela se k večeru, těsně před večeří. Jednou, když se vrátila, přinesla veliké množství hraček a nechtěla přiznat, kde je vzala. Chůva ale zjistila, že je vzala dětem, které si s nimi hrály.
Když to chůva zjistila, velice se zlobila. Milé dítě, tohle se mi nelíbí. Věř mi, nikdo není bez chyby. Spoustu věcí děláš špatně, říkám ti to zcela jasně. Jsi velmi krásná, máš drahé korále, dokonce zvládneš zatančit na bále. Myslím však, že chybí ti kamarádi, kteří by měli tě všichni rádi. Všichni si můžete společně hrát, povídat, sportovat, zazpívat. Budete soutěžit, hrát různé hry, společně prožijete překrásné dny.
Na společné znaky
Cíl: podporovat myšlení, postřeh a pohotové vnímání
Pomůcky: psací potřeby
Děti rozdělíme do družstev podle nejrůznějších kritérií (dle barev oblečení, podle toho, kdo má doma psa, podle toho, kdo má dlouhé vlasy...). Každé družstvo dostane papír a tužku a v dohodnutém čase (10 minut) mají vymyslet a napsat co nejvíce znaků, které mají všichni členové skupiny společné (např. všichni členové mají rádi jahody, hrají fotbal, navštěvují kroužek anglického jazyka...).
Kdo vymyslí co nejvíce znaků, vyhrává. V závěru všechna družstva sepsané znaky přečtou a společně diskutují nad zjištěnými fakty.
Obměna: Vedoucí hry vymýšlí kritéria, podle kterých se děti řadí do skupin - např. vpravo se postaví děti, které mají doma zvířátko, vlevo děti, které živé zvířátko doma nemají; vpravo se postaví děti, které mají doma plyšového pejska, vlevo kdo má doma plyšového medvídka; vpravo se postaví děti, které mají bratříčka, vlevo děti, které mají sestřičku, vpravo se postaví ten, kdo má na sobě jakékoliv oblečení modré barvy, vpravo ten, kdo nemá na sobě oblečení modré barvy atd.
Šněrování bot
Cíl: podporovat soutěživost dětí
Pomůcky: vyprané boty
Doprostřed hřiště nebo tělocvičny postavíme dvě židle a na ně položíme boty bez tkaniček. Děti se rozdělí do dvou družstev se stejným počtem hráčů a postaví se na vyznačenou čáru. Jakmile zahájíme hru, jednotliví soutěžící doběhnou k připravené židli a střídavě jeden šněruje a zavazuje tkaničku od bot a druhý rozváže a vyšněruje. Hra končí, až se vystřídají všichni členové družstva. Vítězí družstvo, které bylo rychlejší.
Kdo tu je
Cíl: procvičovat vnímání a pohybové schopnosti
Pomůcky: židle
Připravíme židličky do kruhu, o jednu méně, než je dětí, které budou hru hrát. Žáci sedí v kruhu s výjimkou jednoho žáka, který vyvolává osoby: "Kdo tu je, kdo se na P jmenuje?" Všichni žáci, jejichž křestní jméno začíná písmenkem P, vstanou a musí si vyměnit místo, stojící žák se pokouší posadit na uvolněné místo. Když se všichni nositelé křestního jména na P usadí, nový "vyvolávač" se musí představit. Místo příjmení ale doplní přídavné jméno (Jaký jsem?), které se hodí k jeho povaze nebo zálibám (např. Karel Zpěvavý).
Obměna: Výměna místa záleží vždy na dítěti, které stojí v kruhu a vymýšlí kritéria, podle kterých si ostatní děti vyměňují místa. Například:
-
Místo si vymění, kdo má ve jméně písmenko "a".
-
Místo si vymění, kdo nemá ve jméně písmenko "e".
-
Místo si vymění, jehož jméno začíná na písmenko "P".
-
Místo si vymění, kdo bydlí v paneláku.
-
Místo si vymění, kdo má doma za oknem orchidej.
-
Místo si vymění, kdo jezdí do školy autobusem.
-
Místo si vymění, kdo umí plavat.
-
Místo si vymění, kdo neumí plavat.
Slovní popis
Cíl: podněcovat děti k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjet komunikační schopnosti
Úkol: Popiš, jak si představuješ změnu princezny, aby ji kolektiv, ve kterém trávíš většinu času, přijal mezi sebe.
Pomůcky: kreslicí potřeby
Děti se střídají a vyprávějí ostatním, jak si představují panovačnou a rozmazlenou princeznu. Popisují, jak se chová, jaké má vlastnosti, vyjadřují se, jak by se muselo její chování změnit, aby ji přijaly mezi sebe. Jakmile se všichni vystřídají, mohou vyprávění doplnit vhodnou ilustrací.
Vpravo, vlevo, rovně
Cíl: plnit zodpovědně zadaný úkol
Děti si mezi sebou určí velitele, ostatní se postaví na čáru a snaží se v průběhu hry reagovat na povely, které vydává velitel (např. dva kroky vlevo, tři kroky vpravo...). Kdo to poplete, vypadává ze hry. Vítězem se stává ten, kdo vydrží nejdéle, a hlavně bez chyby plnit povely velitele.
Dvojice hudebníků
Cíl: využít individuální hudební schopnosti a dovednosti
Děti vytvoří dvojici a dohodnou si mezi sebou úkoly. Jeden představuje zpěváka, který zpívá a vhodně se při tom pohybuje, a druhé dítě představuje hudebníka, který zpěváka doprovází. Hodnotí se originalita provedení a nápaditost.
Okamžitá reakce
Cíl: rozvíjet myšlení a pohotovou reakci
Děti sedí v kruhu na židlích a mají přidělená čísla. Vybereme dobrovolníka, který začne zpívat písničku. Zazpívá kousek, po chvíli tleskne a vysloví číslo. Dítě, kterému číslo náleží, musí v písni pokračovat a navázat přesně tam, kde jeho kamarád skončil.
Tvarujeme švihadlo
Cíl: rozvíjet tvořivost, kreativní myšlení
Pomůcky: švihadla
Děti si připraví švihadla a pomocí vlastní fantazie se snaží vytvořit na podlaze zajímavý obrázek. Při této činnosti si děti cvičí prostorovou představivost.
Obrázek z papíru
Cíl: získávat zkušenosti s prací s různými materiály a nástroji
Pomůcky: lepidlo, papír, tužka
Tuto techniku doporučuji realizovat s menšími dětmi, které si při této činnosti procvičí jemnou motoriku. Jejich cílem bude vytrhávat základní tvary ovoce nebo geometrické tvary a z nich potom sestavit například domeček s okny nebo například kruh, ze kterého děti doplněním o další části mohou vytvořit třeba povidlový koláč. Ten dále dozdobí trháním menších kousků papíru, které představují kousky povidel, rozinky, borůvky...
Obtížnějším způsobem vytrhávání je například skládání mozaiky z trhaných kousků bílého nebo barevného papíru. Hodí se především na náměty, při nichž můžeme využít roztřepené okraje papíru (sněhulák, koruna stromů, kytička...).
Telefonní hovor
Cíl: podporovat aktivitu, samostatnost a nápaditost
Pomůcky: telefony
Děti předvádějí rozhovor se svým kamarádem na dané téma (povídání o výletě s rodiči, návštěva zoo, četba zajímavé knihy...).
Svátek hraček
Cíl: využít volný čas efektivním způsobem
Pomůcky: hračky
S dětmi se dohodneme, který den společně oslavíme svátek hraček. Na tento den si děti přinesou svoji oblíbenou hračku a přihlásí se do plnění těchto úkolů:
-
popiš svoji hračku, řekni její jméno
-
nakresli nebo namaluj svoji hračku
-
zatanči se svojí hračkou
-
předveď rozhovor se svojí hračkou
Hra na volání
Cíl: podporovat aktivitu dětí, využít volný čas efektivním způsobem
Děti volají na svého kamaráda, na maminku, na babičku ... a přitom volání melodizují. Volání můžeme zkoušet živě, hlasitě, potichu, táhle, skupinově...
Zmizelý kamarád
Cíl: rozvíjet myšlení
Pomůcky: psací potřeby
Jedno dítě jde za dveře a ostatní, aniž by ho viděli, napíšou, co měl zmizelý na sobě, včetně obutí.
Dvojitá zatáčka
Cíl: podporovat soutěživost dětí
Pomůcky: křída, stopky
Hru hrajeme na hřišti nebo v prostoru, kde je upravený terén. Na hřišti nakreslíme křídou nebo vytvarujeme pomocí lana či švihadel závodní trať - dvojitou zatáčku. Soutěžící musí proběhnout trať pozpátku. Pokud překročí vyznačenou trať dvojité zatáčky, musí udělat tři dřepy na místě a pak teprve pokračuje v běhu. Můžeme hrát měřenou i neměřenou variantu. Pokud hrajeme měřenou variantu, výsledky porovnáme a určíme pořadí dětí.
Slova
Cíl: podporovat aktivitu, využít volný čas efektivním způsobem
Pomůcky: psací potřeby
Každý napíše 3 libovolná slova a vloží je do krabičky. Vedoucí hry slova vyjme z krabičky a dětem je nadiktuje. Slova rozdělí různě, promíchá, aby všichni neměli k vytváření stejná. Účastníci je ve dvojicích použijí k vytvoření textu.
Pokud úkol zadáme starším dětem, počet slov můžeme rozšířit. K vytváření textu můžeme vymyslet i další kritéria. Například že slovo knoflík v textu nahradí obrázkem.
Příklady slov: knoflík, skřítek, květiny
Červená, zelená, modrá
Cíl: rozvíjet myšlení, pohotovou reakci, dávat věci do souvislosti s barvami
Pomůcky: pastelky
Děti se posadí do kruhu a vedoucí hry si připraví pastelky tří barev - červenou, zelenou, modrou. Dětem ukáže barvu a děti tak, jak sedí vedle sebe, jmenují jednu věc, která dohodnuté barvě náleží. Například: červená - jahoda, malina, ústa, krev, ponožka, růže aj. Kdo si nevzpomene, postaví se. Jakmile se všichni vystřídají, vedoucí hry ukáže opět pastelku, a to stejné nebo jiné barvy, a děti opět jmenují věci, které s danou barvou souvisí. Děti, které stojí, pokračují ve hře, a pokud vysloví věc související s určenou barvou, znovu se posadí a pokračují ve hře.
Co ukrývají stromy
Cíl: rozvíjet fantazii, tvořivost, kreativní myšlení
Pomůcky: štětce, barvy, kelímek na vodu, výkres, fix
Stromy rostou všude kolem nás. Známe různé druhy, o kterých jsme se učili ve škole, četli v knížkách i na internetu. My ale popustíme uzdu fantazii a představíme si, jak vypadají stromy kouzelné, na kterých rostou knoflíky, mašličky a mnoho dalších věcí. A jak takové stromy vlastně vypadají? Když si zkusíte pohrát s barvami, možná vymyslíte také svůj originální strom.

Související dokumenty