Celostátní seminář vychovatelů je rok od roku prestižnější

Vydáno:

Během 2. a 3. června 2017 se uskutečnil další ročník „Celostátního semináře vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů“, který i tento rok probíhal v prostorách SOU gastronomie a podnikání v Praze. V zahajovacím plénu vystoupili významní hosté, jakými byli například psycholog Václav Mertin nebo poslanec Petr Kořenek, a pracovní dílny účastníkům zprostředkovávalo 13 zkušených lektorů. Vzdělávací seminář pořádá každý rok Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a letos ho navštívilo 168 vychovatelů z celé ČR.

 

Celostátní seminář vychovatelů je rok od roku prestižnější
Radek
Chuděj
Public relations NIDV
Tento ročník probíhal v režii metodičky Jitky Rydvalové z oddělení vzdělávání a podpory, která bohatý program plný přednášek a pracovních dílen musela vměstnat do necelých dvou dnů, což vyžadovalo velké nasazení všech účastníků.
„Vybrala jsem si dva workshopy,“
prozradila jedna z vychovatelek a rázným přikopnutím posunula svůj cestovní kufr, aby uvolnila místo dalším přicházejícím.
„Jsem tady poprvé, tak doufám, že mi to školení něco dá. Cesta byla docela únavná,“
dodala jakoby mimoděk.
Národní institut pro další vzdělávání poskytuje profesní podporu vychovatelům školních družin a školních klubů již řadu let. Ředitelka institutu paní Helena Plitzová v této otázce zaujímá jasný postoj:
„Jsme přesvědčeni, že tato oblast je nedílnou součástí výuky ve škole a podstatným způsobem ovlivňuje kvalitu i výsledky vzdělávání žáků,“
řekla přítomným během dopoledního zahájení.
„V současné době spolu s Ministerstvem školství a našimi partnery intenzivně pracujeme na vytvoření koncepce DVPP pro zájmového vzdělávání.“
Identifikovat problémy nestačí, míní poslanec Kořenek
Krátce po deváté hodině v konferenčním sále proběhlo slavnostní zahájení a rovnou odstartoval blok plný proslovů a prezentací, které si pro účastníky semináře připravili nejen odborníci z NIDV, ale především hosté z Ministerstva školství a České školní inspekce.
ČŠI zastupoval ředitel pražského inspektorátu pan Martin Procházka, který osazenstvu konferenčního sálu představil své hodnocení provedených inspekcí.
„Česká školní inspekce uskutečnila ve školním roce 2015/2016 celkem 806 vstupů do školských zařízení,“
konstatoval v samém úvodu prezentace.
„Rozhodně bych chtěl vyzdvihnout celkovou nabídku našeho zájmového vzdělávání, která dokáže dobře reagovat na změny a vycházet vstříc potřebám dětí i jejich rodičů. České zájmové vzdělávání v podstatě charakterizuje mimořádná obsahová rozmanitost a efektivní spolupráce s dalšími školskými organizacemi. To negativní však vidím v nedostatku bezbariérových přístupů, v malém počtu pedagogických pracovníků a ve špatném financování.“
Zájmové vzdělávání se už dlouho potýká s omezenou podporou právě státních orgánů a institucí. Tuto problematiku „nakousl“ během svého proslovu poslanec Petr Kořenek:
„Myslím, že jen identifikovat problémy v českém zájmovém vzdělávání nestačí. Některé z nich už uvádí zpráva České školní inspekce. Na nás je, abychom problémy postupně řešili, a to zejména ty, které se týkají materiální podpory,“
uvedl a jedním dechem dodal, že podle něj se blýská na lepší časy díky nové reformě financování.
Co naplat. Vychovatelé dorazili hlavně kvůli dílnám
Sérii informativních prezentací ukončil až psycholog Václav Mertin, který svým lidským přístupem nabídl všem účastníkům vhled do dětských duší a spoustu užitečných rad, kterými mohou dojít k řešení různých problémů. Přednáška probíhala až do jedné hodiny odpolední, kdy čekal na účastníky vydatný oběd, který mnozí netrpělivě vyhlíželi. Čtyřhodinový úvod byl přece jen poměrně náročný a většina se těšila na hlavní náplň celostátního semináře, kterou byly pochopitelně vzdělávací dílny.
Posláním všech 12 pracovních dílen bylo rozšířit znalosti účastníků, neboť pouze vzdělaný vychovatel může svěřené dítě pozitivně ovlivnit a pomoci mu s jeho problémy. Organizátoři proto připravili pestrou nabídku workshopů, která zahrnovala pohybové a taneční aktivity nebo třeba školení v legislativě a současných trendech zájmového vzdělávání. Účastníci si mohli vyzkoušet nejen kreativní metody výuky, ale třeba i porozumět všem právním rámcům svého zaměstnání. Každý si dopředu rezervoval dva čtyřhodinové okruhy, které ho z nabídky zaujaly nejvíce.
V rámci pořádané celostátní akce navíc probíhala v prostorách „kavárny“ výstava uměleckých prací ze školních družin a školních klubů. Z celkové účasti 25 vystavovatelů porotu nejvíce zaujaly děti vychovatelky Soni Červené ze ZŠ Pardubice-Polabiny. Šestičlenný tým porotců upoutaly jejich originální nápady – jako například hmatová knížka či práce s recyklovatelnými materiály.
Předsedkyní AVŠZ se stala Vladislava Lukešová
V podvečer neúprosné tempo pomalu zvolnilo a po večeři proběhla schůze Asociace vychovatelů školských zařízeních (AVŠZ), kde kromě diskuzí proběhla i volba nových zástupců. Jejich předsedkyní se stala vedoucí vychovatelka školní družiny při ZŠ Žebrák paní Vladislava Lukešová, 1. místopředsedkyní pak paní Zuzana Kopsová ze ZŠ Ratibořická a 2. místopředsedkyní paní Jana Deduchová ze školního klubu při ZŠ Mníšek u Liberce.
Poté čekal na účastníky semináře už jen volný program a pro zájemce vystoupení zpěvačky s přezdívkou „Bouře“ (Vladimíry Chaloupkové), která se svým hudebním doprovodem v programu „Trempské písně společně“ proměnila konferenční sál v příjemný folkový klub. Za doprovodu strunných i smyčcových nástrojů se většina účastníků postupně vytrácela do svých pokojů, kde sbírali síly na další náročný den.
Sobotní ráno opět patřilo dílnám. Vychovatelé se od osmi hodin věnovali svému rozvoji, zatímco organizátoři připravovali vše potřebné ke slavnostnímu zakončení akce. Tento ročník byl v mnoha ohledech výjimečný, což se muselo odrazit i v závěrečném hodnocení. Organizátoři rozdali všem účastníkům osvědčení včetně ocenění za účast na výstavě a lektoři během závěrečného programu zhodnotili své dílny. Nakonec nezbylo nic jiného než vyrazit zpět do svých školních družin a školních klubů.
Velice záhy bylo jasné, že se letošní ročník semináře opět vydařil. Svědčí o tom velký zájem, dlouhé fronty i pochvalné komentáře v dotaznících. Organizátoři si vzali k srdci veškeré připomínky a už nyní spřádají plány na příští rok. Vzhledem k rostoucímu zájmu se napřesrok zase všichni sejdou, jen patrně v mnohem větším počtu.

Související dokumenty