Celoroční projekt školní družiny "Pomocníci čarodějky Knihodějky"

Vydáno:

Jedním z hlavních cílů vzdělávání je vést žáky k tomu, aby zvládli základy komunikace - slovní i písemné. Děti čtou méně než dřívější generace. Je větší výběr různých zdrojů informací. Nedostatek čtení má však určitě vliv na způsob vyjadřování, na schopnost formulovat srozumitelně myšlenky a volit vhodné výrazy. Cílem naší hry je podpořit rozvoj zájmu o rodný jazyk a knížky, a tím vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářských i komunikativních dovedností během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě.

Celoroční projekt školní družiny "Pomocníci čarodějky Knihodějky"
Ivana
Staňková,
ŠD Slavkovice při ZŠ Nové Město na Moravě
"Čtení je klíč od komnaty s pokladem, kde se slova mění v obrazy a pocity." ZDENĚK SVĚRÁK
Průběh celoroční hry: Průvodkyně hrou Knihodějka je hodná čarodějka, která má ráda knížky a bydlí v naší školní knihovně. Bude si s námi povídat, sdělovat nám nové informace, vymýšlet úkoly a zábavu...
Děti se snažily v průběhu roku sbírat co nejvíce bodů, aby mohly postupným získáváním různých titulů na závěr hry obdržet titul nejvyšší - Pomocník čarodějky Knihodějky. Úkoly vyplývaly z měsíčních tematických plánů a cílů. Každé dítě mělo svůj pracovní sešit a vlastnoručně vyrobenou "knížku", do které si po získání určitého limitu bodů a složení zkoušky vlepov

Související dokumenty