Asistent pedagoga

Vydáno:
Asistent pedagoga
Ing. Mgr.
Andrea
Šimáková
 
 
Do 1. třídy základní školy má nastoupit žák s Aspergerovým syndromem. V doporučení zprávy z psychologického vyšetření je konstatována potřeba vysoké míry individuálního vedení a nezbytná nutnost zajištění podpory asistenta pedagoga v plném rozsahu výuky, tj. 21 hodin týdně. O asistenta pedagoga bude škola žádat krajský úřad.
Žákovi rodiče denně dojíždějí do zaměstnání mimo město, škola tudíž předpokládá jejich zájem o zařazení syna do školní družiny. Škola by potřebovala znát stanovisko k těmto možným postupům, jak vytvořit podmínky pro přijetí:
1.
přijetí do ŠD podmínit osobním asistentem financovaným rodiči
2.
přijetí do ŠD poskytnutím asistenta pedagoga na celou dobu pobytu dítěte v ŠD krajským úřadem a plně financovaným z prostředků KÚ
3.
do ŠD chlapce nepřijmout na základě přijímacího kritéria - toto kritérium dosud nemají zformulované a obávají se, aby nebylo posuzováno jako diskriminační. O školní družinu je velký zájem, oddělení jsou naplněna maximálním počtem 30 dětí, proto se škole jeví jako problematické přijetí dítě do školní družiny bez výrazných podpůrných opatření.
V daném případě je vhodné řešit přijetí dítěte s poruchou autistického spektra individuálně, tj. nikoliv stanovením přijímacího kritéria, které by paušálně znemožnilo přijímat žáky se zdravotním postižením, a vyžádat si vyjádření školského poradenského zařízení ke vhodnosti zařazení dítěte do zájmového vzdělávání, popř. k návrhu úprav organizace zájmového vzdělávání. V odůvodněných případech není vyloučené ani podmínit přijetí zdravotně postiženého žáka přítomností osobního asistenta či asistenta pedagoga. Ve školní družině však nepůsobí asistenti pedagoga ve smyslu § 16 odst. 9 školského zákona. Jde o asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání na základě § 20 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ke zřízení funkce těchto asistentů pedagoga není vyžadován souhlas ministerstva resp. krajského úřadu podle § 16 odst. 10 školského zákona.

Související dokumenty