V lesních školkách děti nerostou jako dříví v lese

Vydáno:

Pedagogika se neustále vyvíjí a to, co za našeho dětství bylo ve výchově běžné, už dnes nemusí platit. V posledních letech se i u nás začíná k dětství přistupovat jako k etapě, která dokáže ovlivnit život v dospělém věku, a přibývá rodičů, kteří pro své děti chtějí trochu jinou školku, než je ta běžná, tradiční. Pojmy jako alternativní a inovativní se tak objevují v souvislosti se vzděláváním předškolních dětí čím dál častěji. Mezi těmito proudy se začíná prosazovat takzvaná přírodní pedagogika, ze které čerpají lesní mateřské školy. Co si pod tímto pojmem představit?

V lesních školkách děti nerostou jako dříví v lese
Denisa
Dvořáková
Asociace lesních MŠ
Alternativní školky, mezi které patří také lesní mateřské školy, mají speciálně upravené vzdělávací programy vyplývající z celoročního pobytu venku a které jsou v souladu s potřebami dítěte:
*
blízký vztah s učitelem (tzv. průvodcem);
*
menší počet dětí ve třídě, ideálně 1 : 8 (učitel : žák);
*
věkově smíšený kolektiv od 2 do 6/7 let;
*
intenzivní zapojování rodičů do úprav zázemí školky a společných akcí;
*
individuální přístup – respektování vývojových zvláštností a vlastního tempa rozvoje;
*
podpora odpovědnosti a spoluúčasti dětí na rozhodování;
*
dostat

Související dokumenty