Současná situace v oblasti školské logopedie a školských poradenských služeb

Vydáno:

Přibývá nám v mateřských školách dětí s vadami řeči, ale termíny na objednání ve školských poradenských zařízeních jsou často na několik měsíců dopředu nedostupné. Požádali jsme speciálně pedagogické centrum pro vady řeči (SPC) o logopedickou depistáž v mateřské škole, ale SPC nám z kapacitních důvodů nevyhovělo. Máme v mateřské škole logopedického asistenta, ale nemá zajištěné metodické vedení logopedem. Co máme dělat? Opravdu mají SPC pro vady řeči takto zaplněné kapacity? Zkuste se obrátit na krajského koordinátora logopedické péče ve školství, měl by mít přehled o situaci ve školské logopedii ve vašem kraji a být schopen vám poskytnout aktuální informace.

Současná situace v oblasti školské logopedie a školských poradenských služeb
Mgr.
Andrea
Schmalzová
vedoucí SPC pro děti a žáky s vadami řeči, Praha 8, krajský koordinátor logopedické péče pro hlavní město Praha
Jak to tedy je s kapacitou školských poradenských služeb v současné době? Často se mluví o nedostatečných kapacitách těchto služeb, o tom, že pedagogicko-psychologické poradny i speciálně pedagogická centra mají dlouhé čekací lhůty a objednávají na několik měsíců dopředu, nedostatečně poskytují poradenské služby přímo v terénu, „pře

Související dokumenty