Projekt přesahující hranice...

Vydáno:

Při předškolním vzdělávání vlastně nenásilnou formou předkládáme nové informace mladším dětem v určitém tvaru, s daným obsahem a formou odpovídající jejich věku. Cílem edukace je v podstatě ukázat okolní svět jako zdroj informací, které by měly přispět k všeobecnému rozvoji každého jedince.

Při předškolním vzdělávání vlastně nenásilnou formou předkládáme nové informace mladším dětem v určitém tvaru, s daným obsahem a formou odpovídající jejich věku. Cílem edukace je v podstatě ukázat okolní svět jako zdroj informací, které by měly přispět k všeobecnému rozvoji každého jedince.

S ohledem na stále se zhoršující životní prostředí se klade důraz na těsné sepětí člověka s přírodou, proto se pedagogové MŠ Kamarád působící v Hradci Králové rozhodli environmentální výchovu zaměřit na včely. Konkrétně na život včely medonosné, rostliny pro ni důležité a nezbytné a také vlastní život v úlu. Na životě včel v úlu se ukazuje, vysvětluje a připomíná podobnost života v lidské společnosti. Každá včela, tak jako i člověk, má svůj úkol a své jasné místo v určitém organizovaném

Související dokumenty