Odměňování zaměstnanců - strana 3

  • Článek
A jsme v polovině abecedy! Jak dlouho nám v první třídě trvalo, než jsme se naučili polovinu písmenek? Tiskací a psací, malá a velká... A najednou jsme to uměli, i když jsme někdy možná trochu zaváhali, jaké písmeno zrovna použít. Stejně tak je to s manažerskou abecedou – stručně si vysvětlíme, co daný termín znamená, ale někdy jeho význam prostě nedotáhneme do konce. Důležité ale je, že si to uvědomíme a z chyby se poučíme. Tak se pojďme pustit do dalších čtyř písmen: povíme si o motivaci, popíšeme naléhavost, zdůrazníme nutnost odměňování, a nakonec si něco naplánujeme.
Vydáno: 23. 05. 2023
Může mít pravidelné přespočetné (nadúvazkové) hodiny statutární zástupce ředitele základní umělecké školy?
Vydáno: 22. 05. 2023
Naše organizace zavádí v rámci FKSP eBenefity. Chtěli bychom určit zaměstnancům roční benefity ve výši 5 000 Kč. Můžeme mít ve svých zásadách, že eBenefity se budou týkat zaměstnanců, kteří mají odpracováno min. 2 roky v organizaci? Kromě eBenefitu poskytujeme všem zaměstnancům bez rozdílů např. příspěvek na stravování, dary k životnímu jubileu, organizujeme 2× do roka kulturní akce apod. 
Vydáno: 04. 05. 2023
Učitelka s plným úvazkem měla na škole v přírodě rozvrženou pracovní dobu v jednom dni: 00:00 - 02:30 dozor nad žáky 07:00 - 15:00 pedagogická činnost 21:00 - 24:00 dozor nad žáky. Máme jí zaplatit dvě dělené směny za jeden den? 
Vydáno: 25. 04. 2023
Prosím o odpověď na následující otázku. 1. 3. 2023 k nám na základní školu nastoupila zaměstnankyně na pozici učitelky v mateřské škole. Platová třída 9, stupeň 4. Má tato vzdělání: - střední vzdělání - obor sociální péče - sociálněsprávní činnost - studium ukončené maturitou - vyšší odborné vzdělání - obor letecká doprava v ČR - studium ukončené absolutoriem - dvouleté střední vzdělání - obor předškolní a mimoškolní pedagogika - studium ukončené maturitou Splňuje dosaženou praxi vyššího odborného vzdělání, i když ho dosáhla v jiném oboru, tzn. v letecké dopravě? Děkuji za odpověď.
Vydáno: 17. 04. 2023
Může mít zástupce ředitele školy nadúvazkové hodiny?
Vydáno: 16. 03. 2023
Vydáno: 15. 04. 2024
Jsme základní škola (příspěvková organizace - zřizovatel město) a dobu školních prázdnin jsou naplánovány rozsáhlejší stavební úpravy přímo v kuchyni školní jídelny. Jelikož se jedná o plánovanou překážku, je zaměstnavatel povinen přidělit zaměstnancům náhradní práci. Jak postupovat, když zaměstnanec tuto práci odmítne?
Vydáno: 17. 02. 2023
Může mít ředitel školy nadúvazkové hodiny a jak mu jsou propláceny? Např.: Ředitel školy má mít podle nařízení vlády úvazek 2 hodiny. Z organizačních důvodů si musel dát do úvazku 4 hodiny. Budou mu propláceny jako nadúvazkové?
Vydáno: 12. 01. 2023
Příspěvková organizace zřízená obcí - mateřská škola. 1) Jak zaúčtovat čerpání mezd z fondu odměn u příspěvkové organizace. Jedná se o mzdy nad limit. Běžné zaúčtování je: 521 MD plus odvody na účtech 5xx zdravotní, sociální z účtu 331, 336. Bude čerpání z fondu odměn na účtech 414/648? Např. mzdy z fondu: 521/331 200 Kč a fond 414/648 200 Kč. Odvody sociální a zdravotní půjdou klasicky z provozních peněz bez čerpání z fondu, je tomu tak? Pouze částka na účtu 521 bude kryta fondem? 2) Je nutné mít na běžném účtu (máme pouze účet FKSP a běžný bankovní účet) částku, která pokryje fond odměn, tj. musíme disponovat prostředky (peněžními či finančními (pohledávky), abychom případně fond mohli využít? 
Vydáno: 09. 01. 2023
Vydáno: 01. 01. 2024
  • Článek
Začátek nového kalendářního roku nebo začátek druhého pololetí školního roku je často okamžikem, ke kterému se mění, aktualizují interní předpisy školy nebo školského zařízení. Cílem článku je usnadnit školám uvedenou činnost a popsat ustanovení organizačního řádu, vnitřního platového předpisu, školního řádu a vnitřního řádu vyžadující zvýšenou pozornost, a to z důvodu nové právní úpravy nebo častých pochybení v dané oblasti. Článek je určen pouze pro školy nebo školská zařízení v právní formě příspěvkové organizace.
  • Článek
  Poradna: Přítomnost vyučujícího na pracovišti Mgr. Martin Kaplán Učím na soukromé SŠ, a protože mi některé praktiky vedení nepřipadají úplně v pořádku, moc by mi pomohly odpovědi na následující...
Vydáno: 13. 12. 2022
  • Článek
Za dveřmi ředitelny se často odehrávají nečekané věci. Pojďme se na některé z nich podívat blíže, vysvětlit si postoje vedení školy a hlavně zdůraznit, na co si dát pozor.
Vydáno: 18. 10. 2022
Vydáno: 01. 10. 2023
  • Článek
Správné zařazení vychovatele školní družiny do platové třídy je problém, se kterým se potýká většina škol. V tomto článku vysvětlím, co je pro správné zařazení do platové třídy rozhodné a jak by měl zaměstnavatel při zařazení do platové třídy postupovat.
Vydáno: 23. 08. 2022
Je pracovním volnem pro zaměstnance poskytovaným zaměstnavatelem na základě vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy. Má povahu jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Slouží k překlenutí krátkodobé, indispozice zaměstnance v práci, v případech, kdy zaměstnanci nevzniká překážka v práci na jeho straně.
Vydáno: 16. 09. 2021