Rozpočty: nicotnost rozhodnutí; prominutí části odvodu za porušení rozpočtové kázně; vztah porušení rozpočtové kázně a naplnění skutkové podstaty přestupku, správního deliktu či trestného činu

Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) Vydáno:
Array

Související dokumenty