Mgr. Michaela Garajová

  • Článek
V rámci tohoto právního rozboru pojednáváme o tom, zda je testovací zadání jednotné přijímací zkoušky (dále jako „Zadání“) dílem autorským ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších novel (dále jako „AutZ“), a pokud ano, zda jeho zveřejnění může podléhat výjimce podle § 3 písm. a) AutZ (zveřejnění jiného autorského díla ve veřejném zájmu).
Vydáno: 16. 08. 2019