PhDr. Marie Mališková

  • Článek
Moderní informační a komunikační technologie hrají ve vzdělávání důležitou úlohu. To potvrdila i letošní koronavirová krize a s ní spojený nucený přechod z prezenční výuky do online prostředí. V rámci programu O2 Chytrá škola uskutečnila společnost O2 společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci od února do června 2020 unikátní výzkum Český učitel ve světě technologií mezi dvěma tisíci českých učitelů. Cílem bylo zjistit, jak se učitelé základních a středních škol staví k využívání technologií ve výuce, s jakými nástroji pracují a zda jsou technologie na školách používány bezpečně.
Vydáno: 15. 12. 2020