Martina Ježková

  • Článek
Centru pro talentovanou mládež (CTM), jehož základním cílem je podporovat akademicky nadané žáky a studenty ze střední Evropy formou online vzdělávání a tím jim pomoci v úspěšné přípravě na vstup na prestižní univerzity nejen doma, ale i v zahraničí, se od loňského roku podařilo uskutečnit hned několik významných změn ve prospěch nejen žáků, ale nově i jejich učitelů. Významnou novinkou je možnost získat od MŠMT stipendium, rozšíření nabídky online kurzů, uznání AP zkoušek na domácí akademické půdě a unikátní podpora profesního růstu učitelů.
Vydáno: 25. 10. 2016