Aktuality

Cílem preventivních opatření je zdravotní zabezpečení provozu škol a školských zařízení v oblasti osobní a provozní hygieny a režimových opatření. Opatření vycházejí z  legislativních povinností a upřesňují postupy, které mají být již v provozu škol a školských zařízení zavedeny.
Vydáno: 31. 07. 2021
 Ve školství se opatření týká pouze inspektorů
Vydáno: 30. 07. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 26. 7. 2021 bylo upraveno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení, s účinností od 1. 8. 2021 (ZDE) a také mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu a jiných činností, s účinností od 1. 8. 2021 (ZDE):
Vydáno: 29. 07. 2021
Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se žáci a studenti nemohou soudit se školami kvůli zastavení prezenční výuky během nouzového stavu. 
Vydáno: 29. 07. 2021
Od září 2021 začnou v ORP Kutná Hora působit dva mobilní multidisciplinární týmy na podporu duševního zdraví dětí ve školském prostředí. V rámci pilotního projektu „Duševní zdraví pro děti a adolescenty“ se spojí odborníci ze školského, sociálníhoma zdravotního sektoru s cílem podpory psychického zdraví a prevence rozvoje psychických onemocnění dětí a mládeže, osvěty a destigmatizace duševního onemocnění. Součástí jejich činnosti bude mimo jiné také přímá podpora škol při vzdělávání dětí s psychickými problémy, náročným chováním, speciálními vzdělávacími potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Tým odborníků navíc bude posilovat znalosti pedagogů z území v oblasti duševního zdraví a jejich kompetence k dětem s duševními obtížemi.
Vydáno: 27. 07. 2021
Zúčastnit se můžete osobně v Praze nebo online v pohodlí domova. Můžete si vybrat. 
Vydáno: 26. 07. 2021
Ředitel vede, zodpovídá, řídí, rozhoduje, organizuje atd. atd. Je v silách a moci každého ředitele školy znát a umět vše? Je to vždy ku prospěchu věci? Dobrý ředitel se určitě pozná i podle toho, že některými svými aktivitami pověří některého ze svých kolegů a do jeho kompetencí zasahuje co nejméně.
Vydáno: 26. 07. 2021
Dotace zatím obdrželo 412 žadatelů, 13 jich vzalo žádost zpět.
Vydáno: 26. 07. 2021
E-learning pro kariérové poradce (C-Course) je projekt financovaný z programu ERASMUS+ (č. p. 2020-1-CZ01-KA204-078378) s cílem vyvinout online vzdělávací program pro profesionály pracující v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání. Reaguje na skutečnost, že v mnoha zemích jsou odborná příprava a profesionální rozvoj kariérových poradců omezené a nejsou jednotné. Cílem je vytvořit online kurz, který umožní všem účastníkům kdykoliv přístup k odborné přípravě a profesnímu rozvoji, a to způsobem, který odpovídá jejich individuálním potřebám. Dvouletý projekt, který začal 1. října 2020 a probíhá ve čtyřech zemích – v České republice, Norsku, Polsku a na Slovensku – koordinuje české Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s.1) Před samotným vývojem e-learningu byl realizován průzkum zaměřený na zmapování existujících vzdělávacích příležitostí a konkrétních potřeb kariérových poradců v této oblasti. V tomto článku se v krátkosti dočtete, co bylo v rámci průzkumu zjištěno.
Vydáno: 25. 07. 2021
Novela vyhlášky o školním stravování - účinná od 1. září 2021
Vydáno: 23. 07. 2021
Rozhovor pro Letní speciál časopisu Řízení školy vedla Naďa Eretová, šéfredaktorka Řízení školy
Vydáno: 23. 07. 2021
O kom jiném by mohl být tento Letní speciál než o nich?! Po roce plném výzev se ukázalo, že naši Avangers: ředitelky a ředitelé škol, mají speciální „super“ schopnosti. V jejich roli se snoubí potřeba být efektivními manažery, dobrými hospodáři a provozními řediteli, odborně erudovanými pedagogickými leadery a k tomu osobnostmi přirozeně vůdčími, osvícenými a obdařenými odolností i „šestým smyslem“, který je dokáže nasměrovat na trendy budoucnosti i varovat před (někdy nečekanými) hrozbami. A je jasné, že stejně jako Avengers potřebují mít dobré (hmotné) zázemí, skvělý trénink, vynikající vybavení a aktuální informace. To si vy, ředitelé škol, plně zasloužíte a na tom chceme společně s vašimi zřizovateli pracovat!
Vydáno: 22. 07. 2021
Stále máte možnost nominovat svého zástupce do soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy Zlatá karabina. 
Vydáno: 20. 07. 2021
Jak prožívaly distanční výuku v prvním a druhém pololetí minulého školního roku děti ve druhých ročnících základních škol? Opakovaně jsme navštívili devět tříd a požádali děti o zhodnocení obou vln distanční výuky, které zažily jako druháčci.
Vydáno: 19. 07. 2021
Zajímá vás, jak zvládáte bezpečnost na internetu, práci s informacemi a daty či tvorbu digitálního obsahu? Vyzkoušejte online nástroj EVALDO, který vznikl v rámci projektu DigiKatalog Ministerstva práce a sociálních věcí.
Vydáno: 16. 07. 2021
Méně masa a víc luštěnin obezitu dětí nesníží, tvrdí kritici.
Vydáno: 16. 07. 2021
Rozhovor nejen s autorkami Metodického doporučení k provádění činností souvisejících s realizací dietního stravování.
Vydáno: 16. 07. 2021
Méně posilovanou složkou gramotnosti je v českém vzdělávání pisatelství. V minulých textech o pisatelství, kterému se věnujeme v projektu Pomáháme školám k úspěchu, jsme vysvětlili náš přístup, objasnili principy dílny čtení, přinesli příklady dílen čtení na prvním i na druhém stupni a zastavili jsme se u psaní v rámci oborů – jiných předmětů, než je čeština.
Vydáno: 16. 07. 2021
Během pátého ročníku Ekonomické olympiády odpovídali středoškoláci na otázky z oblasti ekonomie a na jejich vztah k financím. Z odpovědí 5481 středoškoláků vyplývá, že ve čtvrtině domácností se s nimi vůbec neřeší větší rodinné výdaje. Naopak 10 % studentů pomáhá rodičům s volbou finančních produktů.
Vydáno: 15. 07. 2021
Ministr školství Robert Plaga to sdělil na středečním společném jednání školského a zdravotního výboru. 
Vydáno: 15. 07. 2021