Aktuality

Slovní hodnocení na vysvědčení nemá být formativní a neznamená převedení půlroční klasifikace do textové podoby. Pro souhrnné slovní hodnocení potřebujete průběžně shromažďovat kvalitní podklady založené na důkazech o učení žáků.
Vydáno: 28. 02. 2021
Společnost Tardigrad International Consulting, které ministerstvo vnitra svěřilo čtvrtmiliardovou zakázku na dodávky antigenních testů do škol, je od doby svého vzniku v říjnu 2016 v celkové ztrátě téměř 12 milionů korun. Za rok 2019 prodělala 2,4 milionu, přičemž obrat překročil 6 milionů.
Vydáno: 28. 02. 2021
Aktuálně je pozitivních 3 186 pedagogů a hospitalizováno je 48 pedagogických pracovníků.
Vydáno: 28. 02. 2021
K 27. únoru 2021
Vydáno: 27. 02. 2021
Opatření vyhlášená 26. února 2021
Vydáno: 27. 02. 2021
Rok 2020 znamenal kvůli epidemii na jednu stranu odsun umění, kultury a tzv. výchov na vedlejší kolej a na stranu druhou ukázal potřebu kreativně reagovat na úplně nové problémy a výzvy. Centrum současného umění DOX a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV) se spolu s dalšími organizacemi rozhodly seznámit veřejnost s širokou paletou využití uměleckých a kreativních přístupů ve vzdělávání. O prvním ročníku festivalu, který probíhá od 20. ledna do 6. února 2021, hovořili ředitelka SPKV Katarína Kalivodová (dále KK) a vedoucí vzdělávacích programů v Centru současného umění DOX Jiří Raiterman (dále JR).
Vydáno: 27. 02. 2021
Hodně se mluví a píše o potřebě inovovat způsob vzdělávání. Mluví se o měnícím se světě či nových výzvách, kterým musejí studenti čelit. Někdo hledá nové metody, jiný se snaží lépe stanovovat cíle. Jsou i tací, kteří tvrdí, že změny nejsou potřeba. Někteří chtějí dát dětem více svobody, další chtějí naopak více utáhnout šrouby. Učitelé, ředitelé i zřizovatelé se musejí orientovat ve velké změti názorů a nápadů. Kde hledat správnou cestu, jak se v tom všem vyznat, jak nasměrovat školu nebo vlastní výuku?
Vydáno: 27. 02. 2021
Celý systém malé revize RVP má směřovat k tomu, aby se snížilo přetížení dětí obsahem a zvýšilo zaměření na podstatné životní dovednosti. Klíčovou oblastí se stala informatika a digitální kompetence. Revize ovšem nebyla dostatečně komunikována, její zveřejnění bylo překvapením. “Neupínejme se na kurikulum, škrt není zákaz. Je na škole, jak obsah poskládá,” sdělil k revizi Jaroslav Faltýn, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT ČR.
Vydáno: 26. 02. 2021
Informace o očkování pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení proti onemocnění COVID-19.
Vydáno: 26. 02. 2021
Plná prezenční docházka 1. a 2. ročníků odpovídající stávající situaci bez dalších režimových opatření představuje zhruba 20 % nakažených, tj. odpovídá zhruba 80% snížení šíření nákazy oproti zcela otevřené škole. 
Vydáno: 26. 02. 2021
Školské odbory jsou s ohledem na zhoršující se epidemickou situaci pro dočasné uzavření dosud otevřených školek, speciálních škol a prvních a druhých tříd základních škol. Po nezbytně nutnou dobu by podle nich měla zůstat otevřená jen zařízení pro děti zdravotníků a pracovníků záchranného systému. ČTK to řekl předseda školských odborů František Dobšík. 
Vydáno: 26. 02. 2021
Semestr začíná 8. března, vítáme nové účastníky 
Vydáno: 26. 02. 2021
Musí mít maturanti i žáci při přijímačkách negativní testy na covid, co když bude muset celá maturitní komise do karantény, co když se kvůli opakované karanténě nebudou moci žáci dostavit k přijímačkám nebo k maturitám? To jsou problémy, které nejsou dodnes vyřešeny. Proto Učitelská platforma požaduje, aby Ministerstvo školství co nejdříve představilo záložní varianty podoby maturitních a jednotných přijímacích zkoušek pro případ, že se pandemická situace nezlepší či zhorší.
Vydáno: 26. 02. 2021
Co je gamifikace, jak funguje a jak ji uplatnit ve výuce? V čem jsou její silné stránky? Má i svá rizika? 4. března najdete odpovědi nejen na tyto otázky na webináři Moderní trendy vzdělávání nejen dospělých II. Představíme vám několik gamifikačních nástrojů, které můžete aplikovat ve výuce. Poznáte rovněž výhody vizualizace v distančním i prezenčním vzdělávání a odnesete si tipy, jak s vizualizací úspěšně pracovat.
Vydáno: 26. 02. 2021
Nestálo by vzhledem k nejaktuálnějšímu vývoji za úvahu opakování celého tohoto ročníku?
Vydáno: 25. 02. 2021
Včera, tedy dne 23.2.2021, vynesl Městský soud v Praze rozsudek, kterým přikázal Gymnáziu Na Zatlance obnovit prezenční výuku. Co konkrétně to znamená pro „Zatlanku“ a pro ostatní školy?
Vydáno: 24. 02. 2021
Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu a bude jednat o zpřísnění stávajících opatření.
Vydáno: 24. 02. 2021
Vláda České republiky rozhodla o další prioritizaci pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení ve věci očkování proti onemocnění COVID-19 nad rámec schválené Strategie očkování proti COVID-19 v České republice a Metodického pokynu kampaně očkování (Plánu provedení).
Vydáno: 24. 02. 2021