Aktuality

Víte, kdo jsou to ledňáčci? „No samozřejmě,“ řekne učitel přírodopisu, „přece pestře zbarvený ptáci rodu srostloprstých.“ „Chachacha, jistě,“ zasměje se (nejen) tělocvikář.
Vydáno: 31. 12. 2021
Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shrnuje změny platné pro školy a školská zařízení od 3. 1. 2022: základní změny v testování (včetně nových pravidel), jak reagovat při pozitivním antigením testu dítěte či žáka, nový způsob předávání údajů o pozitivních AG testech, informace o dodávce testů na začátku ledna 2022 a mimořádné šetření COVID 6.
Vydáno: 31. 12. 2021
Informace o změnách účinných od 3. 1. 2022; Předběžná informace o dalších připravovaných změnách v testování a pozitivně testo vaných žáků
Vydáno: 27. 12. 2021
Informace MŠMT o podmínkách účasti na lyžařském výchovně výcvikovém kurzu organizovaném základní nebo střední školou
Vydáno: 25. 12. 2021
Ošetřovné při mimořádných opatřeních při epidemii
Vydáno: 24. 12. 2021
Vážení a milí čtenáři Řízení školy online,
Vydáno: 23. 12. 2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu maloobchodu a služeb
Vydáno: 23. 12. 2021
Školy a školská zařízení se od 1. 1. 2022 stávají vlastním sociálním prostředím pacienta – dítěte, žáka (dále také jen „dítě“), kde bude umožněno poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb dětem, které sami nedokáží provést zdravotní výkon (podávání léku, aplikace inzulinu, event. odsátí tracheostomie, výměna stomických pomůcek apod.).
Vydáno: 22. 12. 2021
Dnes už je asi zbytečné připomínat, co všechno jsme v době celosvětové pandemie nemohli v předcházejícím období v ZUŠkách dělat, co nám chybělo a po čem se nám stýskalo. Jedna věc nás ale (a teď nemyslím přímo ZUŠ) ani v této době neopustila.
Vydáno: 21. 12. 2021
Zakladatel Khan Academy na konferenci FutureEdu představil, jak využít výuková videa, která platforma nabízí ve třídě, kam se vzdělávání posune za deset let a jaká bude role školy. Mluvil o vztahu technologie a pedagogiky a svém projektu Schoolhouse, systému on-line tutorů, který má být dalším krokem k vytyčenému cíli: poskytnout možnost se vzdělávat zdarma, všude a všem.
Vydáno: 21. 12. 2021
Veřejný ochránce práv se v uplynulých letech zabýval přibližně dvěma desítkami podnětů, které se týkaly povinnosti očkování jako podmínky přístupu k předškolnímu vzdělávání. Své závěry z těchto kauz ochránce shrnul v letos publikovaném sborníku stanovisek ochránce pro oblast školství a blíže se jim věnuje následující text.
Vydáno: 20. 12. 2021
Petru Mazancovou jsem k našemu rozhovoru pro Učitelský měsíčník zastihla mezi jejími učitelskými povinnostmi a povinnostmi, které se odvíjí od její role předsedkyně Učitelské platformy, organizace sdružující české učitele a učitelky. Rozhovor, který se odehrál na konci října, nešlo pochopitelně začít jinak než ohlédnutím za uplynulými měsíci (až roky), kdy se média plnila články týkajícími se škol v pandemii, roušek a on-line výuky. Podařilo se však učitelům kromě digitálních kompetencí zlepšit i v jiných oblastech?
Vydáno: 19. 12. 2021
Téměř 600 základních škol zahájilo v září letošního roku výuku v souladu s upraveným Rámcovým vzdělávacím programem. Jedná se především o školy, které se na jaře letošního roku přihlásily k podpoře od Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR). V rámci podpory mají totiž školy možnost čerpat širokou škálu webinářů, workshopů a konzultací spojených se zaváděním nové informatiky a digitálních kompetencí do výuky.
Vydáno: 18. 12. 2021
Prezident Miloš Zeman jmenoval vládu Petra Fialy.
Vydáno: 17. 12. 2021
Nová webová sekce Mezinárodní studie
Vydáno: 17. 12. 2021
Tisková zpráva – shrnujeme zásadní změny
Vydáno: 17. 12. 2021
Tipy do výuky
Vydáno: 16. 12. 2021
Ve druhém dílu podcastu Zapojme všechny o vývojové dysfázii s logopedkou Martinou Křivkovou se dozvíte nejen konkrétní tipy na možnosti nápravy, ale i  další informace o práci s těmito dětmi doma a v předškolních i školních zařízeních.  
Vydáno: 16. 12. 2021