Školní vzdělávací programy a rada školské právnické osoby

Plné znění otázky

Ve školském zákoně je napsáno, že rada školské právnické osoby schvaluje ŠVP. Nemá tuto pravomoc ředitel? Co se děje v případě, že se tyto dva orgány nedomluví? 

Odpověď