Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Vzdělávací program – Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: HZS ČR

Vzdělávací program pro bližší seznámení s problematikou Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, pro získání přehledu o konkrétním zařazení v RVP, o vhodných publikacích, učebnicích a dostupných pomůckách k výuce, o příkladech dobré praxe.

K hlavním aktivitám, kterými se Hasičský záchranný sbor ČR snaží podpořit edukaci žáků v dané oblasti, patří tvorba učebnic, příruček a materiálů pro výuku v tištěné i elektronické podobě, pomoc s přípravou praktických cvičení nebo projektových dní ve škole, besedy pro žáky, studenty i samotné pedagogické pracovníky včetně studentů pedagogických fakult, exkurze školních kolektivů na stanicích hasičských záchranných sborů krajů, pohybově-vědomostní soutěže, dlouhodobé výukové programy (Hasík CZ,Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí, Asociace Záchranný kruh, Hasiči pro školy) a příprava učitelů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Snahou HZS ČR je učitelům a jejich prostřednictvím žákům a studentům podávat srozumitelnou formou ty nejdůležitější a mnohdy život zachraňující informace. Pro pedagogy mateřských, základních a středních škol, kteří chtějí získat základní odborné vzdělání z oblasti výuky OČMU, je organizován akreditovaný vzdělávací program (akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: MSMT-25540/2019-1-854 ze dne 26. 7. 2019), který probíhá minimálně jednou ročně v každém kraji ČR a je pořádán zdarma. Účastníci programu se zde blíže seznámí s problematikou OČMU, s jejím konkrétním zařazením v rámcových vzdělávacích programech jak pro základní vzdělávání, tak pro gymnázia a střední odborné vzdělávání. Získají podrobný přehled o vhodných publikacích, učebnicích a dostupných pomůckách k výuce, seznámí se s metodickými příručkami. Program také představí příklady dobré praxe a účastníci se seznámí s důležitými informacemi z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, například jak se zachovat při povodních, nebo jiných mimořádných událostech, které nejvíce ohrožují daný region. Vzdělávací program má formu výkladu a semináře. Je rozvržen do 7 vyučovacích hodin a absolventi kurzu na závěr obdrží osvědčení.

V případě zájmu o nabízený akreditovaný kurz se pedagogové mohou obracet na příslušný HZS kraje na koordinátora preventivně výchovné činnosti, který má problematiku vzdělávání na starosti. Kontakty jsou zveřejněny na webových stránkách HZS ČR (http://www.hzscr.cz/clanek/podpora-vyuky-ze-strany-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx) nebo na webových stránkách jednotlivých HZS krajů.

Autor: kpt. Mgr. Martina Talichová, MV-GŘ HZS ČR, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení


Diskuse - Počet příspěvků: 0