Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Věda má budoucnost

Kategorie: Projekty

Cílem projektu Věda má budoucnost je prostřednictvím dlouhodobé strukturované spolupráce firem a škol zvýšit atraktivitu přírodovědných a technických oborů pro žáky základních a studenty středních škol a ukázat jim, že kariéra v této oblasti má budoucnost. Projektu se účastní firmy, které zaměstnávají pracovníky kvalifikované právě v přírodovědných a technických oborech, a školy, které chtějí svým žákům poskytnout rozhled a vyšší konkurenceschopnost na trhu práce.

K dnešnímu dni je v projektu zapojeno přes 700 žáků a studentů a více než 50 učitelů z 35 škol. Uplynulý ročník byl významný zejména zapojením dalších partnerů, kteří významným způsobem podpořili a rozvinuli projekt. Ke čtyřem firmám zapojeným ve druhém ročníku (Bayer, IBM, ABB a Sedlecký kaolin) přibyla letos pátá společnost – ŠKODA AUTO, a. s., díky které vznikl unikátní výukový modul pro učitele základních škol. Rozšířil portfolio projektu o další cílovou skupinu. Jednotlivých setkání v rámci tohoto modulu se zúčastnilo 31 učitelů z Mladoboleslavska a okolí a 18 z nich získalo osvědčení o absolvování celého modulu. Modul Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ navíc získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Obsahem projektu je strukturovaná spolupráce škol a firem. Ta probíhá mezi firmou a zapojenými školami v průběhu celého školního roku. Smyslem projektu je zatraktivnění přírodovědných a technických oborů na základních a středních školách. Hlavními partnery projektu jsou společnosti IBM, Bayer a ŠKODA AUTO.

Projekt běží od roku 2011, nese záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd České republiky a Svazu průmyslu a dopravy ČR. V roce 2014 byla navázána spolupráce s personálně poradenskou společností Assessment Systems International.

http://www.vedamabudoucnost.cz/


Diskuse - Počet příspěvků: 0

Projekty

1Planet4All

Člověk v tísni

Program Soutěž & Podnikej

Soutěž & Podnikej

Studentská CYBER COVID ESEJ

Kybersoutez.cz

Program Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD)

Český národní registr dárců dřeně