Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré blondýnky radí

Kategorie: Projekty Autor: HZS Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor ČR se dlouhodobě věnuje podpoře výchovy a vzdělávání témat ochrana obyvatelstva, požární prevence a integrovaný záchranný systém, které jsou v rámci problematiky ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí rozpracovány v jednotlivých rámcových vzdělávacích programech. Snaží se obohacovat výuku o nové moderní vzdělávací materiály, mezi které se řadí projekt Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré blondýnky radí. 

Tento preventivně vzdělávací projekt vytvořil Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ve spolupráci s Policií ČR – Krajským ředitelstvím Jihomoravského kraje a Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje.Řízení školy

Informace, návody a postupy, předložené v tomto projektu, byly vytvářeny tak, aby byly srozumitelné široké laické veřejnosti. Projekt je stále živý, je postupně doplňován o nová témata a nastane-li jakákoliv změna, ať legislativní nebo věcná je obratem aktualizován. Příkladem může být novela zákona o pozemních komunikacích a s ním související změna v povinnosti vytvářet záchranářskou uličku.

Projekt je primárně určený pro studenty a pedagogy středních škol a dospělou populaci.  

Tištěná podoba projektu Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí se i v dnešní době plně rozvinuté komunikace přes sociální sítě a internet stále setkává s velkým zájmem. Jednotlivá témata jsou doplněna grafikou, která text oživuje. 

Publikace je rozdělena do jednotlivých kapitol. Stejně tak je členěna i její elektronická podoba, aby se pro čtenáře daly samostatně vyčlenit ty kapitoly, které je zajímají a mohli si je případně vytisknout, stáhnout, přeposlat apod. Celkem je zde zpracováno 67 témat rozdělených do 17 kapitol.

Rady chytrých blondýnek jsou zdarma ke stažení na webových stránkách www.chytre-blondynky.cz (odkaz je také na webu HZS JMK - http://www.firebrno.cz/). Díky responzivní verzi je tento web přizpůsoben pro komfortní prohlížení témat na mobilním telefonu, takže každý zájemce může mít důležité rady přímo ve své kapse. Materiály lze používat s uvedením autorství bezúplatně, pokud nebude nijak měněn smysl sdělení.

Autor: kpt. Mgr. Pavla Pražáková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Jihomoravského kraje

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení

 Řízení školy

Zdroj: HZS Jihomoravského kraje


Diskuse - Počet příspěvků: 0

Projekty

1Planet4All

Člověk v tísni

Program Soutěž & Podnikej

Soutěž & Podnikej

Studentská CYBER COVID ESEJ

Kybersoutez.cz

Program Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD)

Český národní registr dárců dřeně