Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

„Učme chemii atraktivně!“

Kategorie: Vzdělávání učitelů Autor: NIDV

Svaz chemického průmyslu ČR vyhlašuje soutěž pro pedagogy vyučující chemii na základních školách, jejímž cílem je podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky a sdílení dobré praxe. První ročník je realizován formou pilotního projektu pro základní školy v Ústeckém, Pardubickém, Středočeském kraji a v Praze. Nejlepší předložené projekty budou finančně honorovány.

Termíny

  • Uzávěrka předkládání návrhů projektů: 30. dubna 2019
  • Vyhodnocení předložených projektů: 30. června 2019
  • Vyhlášení nejlepších projektů dle jednotlivých krajů na Večeru s českou chemií: 26. září 2019
  • Praktické ověření realizace navržených projektů: 1.10.-20.12.2019 (vč. zdokumentování příkladů „dobré praxe“)
  • Prezentace „dobré praxe“ na celostátní konferenci v průběhu ledna 2020

Vymezení účastníků soutěže

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy, který zajišťuje výuku chemie na druhém stupni ZŠ (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie).

Bližší informace o soutěži – viz přílohy!

Zdroj: http://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1769-vyzva-na-predkladani-projektu-ucme-chemii-atraktivne


Diskuse - Počet příspěvků: 0

Projekty

1Planet4All

Člověk v tísni

Program Soutěž & Podnikej

Soutěž & Podnikej

Studentská CYBER COVID ESEJ

Kybersoutez.cz

Program Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD)

Český národní registr dárců dřeně