Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Týmové projekty Kdo jiný?

Kategorie: Projekty Autor: JSNS.cz

Podpořte Vaše žáky a žákyně, aby se aktivně podíleli na příběhu svého okolí

Řízení školy onlineJeden svět na školách (JSNS.CZ), vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, nabízí Vám a Vašim žákům ucelený výukový program s názvem „Kdo jiný?“. Jedná se o žákovský týmový projekt určený pro základní a střední školy, jehož prostřednictvím jsou mladí lidé motivováni k vlastní aktivitě, zájmu o druhé a okolí a k zapojování se do veřejného dění. Zajímavou a přirozenou formou učení získávají sebevědomí k aktivnímu spoluvytváření veřejného života.

V minulosti už žáci svými projekty dokázali například:

 • ovlivnit rozhodování radnice,
 • vybrat tisíce i desetitisíce korun na benefičních akcích ve prospěch institucí, jako jsou dětské domovy, hospicová péče apod.,
 • zmírnit u mladších spolužáků xenofobii a negativní postoje vůči homosexuálům,
 • přimět podniky i obce přijmout opatření přátelská k matkám s kočárky a vozíčkářům,
 • natočit informační dokument o životě v dětském domově.

Řízení školy onlineCo projekt „Kdo jiný?“ přináší členům týmu:

 • nové kontakty se zajímavými lidmi,
 • praktické zkušenosti s fungováním různých institucí, úřadů a organizací,
 • respekt okolí,
 • zdokonalení přesvědčování ostatních o své vizi,
 • zvýšení sebedůvěry,
 • zlepšení komunikačních schopností a vyjednávání s lidmi,
 • praktické zkušenosti s mediální prací,
 • zvýšení odolnosti a cílevědomosti,
 • schopnost definovat si jasně cíl své práce,
 • příležitost si uvědomit vlastní přínos a inspiraci pro ostatní,
 • poznání svých možností i limitů.

Řízení školy online

Týmový projekt je možné zahrnout do vyučování několika způsoby

 • do vzdělávacího oboru „Výchova k občanství“
 • do vzdělávacího oboru „Občanský a společenskovědní základ“
 • formou zájmového kroužku
 • jako volitelný předmět
 • formou sociálně prospěšného podniku v kombinaci s mimoškolní aktivitou.

Využijte zkušeností koordinátorů a koordinátorek programu s téměř desetiletou historií a zapojte se se svými studenty.

Projekt je financován z programu Operační program Praha – pól růstu ČR.

Více informací naleznete na www.jsns.cz/kdo-jiny.

Řízení školy onlineŘízení školy online


Diskuse - Počet příspěvků: 0