Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Tři nové publikace otevírají žákům skrze příběhy globální témata a souvislosti

Kategorie: Společenské vědy Autor: Člověk v tísni, o. p. s..

Jak souvisí život modrého plyšového koníka s malou Li v daleké Číně? Proč dnes hračky tolik cestují? Kde byla vyrobena mikina, kterou dostal Bangladéšan Farid od sestřenice, která žije v Česku? Jak vzniká plastová kačenka a co má společného s výzkumem mořských proudů? Tyto a řadu dalších otázek v žácích vyvolají příběhy tří nových publikací, které právě vydal vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni. Jsou určeny žákům a pedagogům základních škol a jejich cílem je pomoci jim objevovat propojení mezi blízkými a vzdálenými místy i životy lidí, mezi příčinami a důsledky událostí, posílit tak jejich orientaci v dnešním propojeném světě a rozvíjet kritické myšlení.

Velkoformátovou knížku Největší přání, která v prosinci vyšla ve spolupráci programu Varianty a nakladatelství 65. pole, napsala autorka dětských knih, logopedka a speciální pedagožka Ester Stará a ilustrovala ji výtvarnice Daniela Olejníková. Příběh sleduje putování modrého plyšového koníka, který byl vyroben v Číně, do Evropy. Jeho cesta je dlouhá a plná nezvyklých setkání. Modrý plyšák, který příběh vypráví, doufá, že na konci cesty potká někoho, kdo ho bude mít rád. Vyprávění v několika rovinách odhaluje řadu aktuálních témat a nabízí prostor pro kladení otázek: Proč hračky a další zboží tolik cestují? V čem je to dobré a v čem špatné? Jak je to s lidmi - cestují, jen když chtějí, nebo někdy musejí? Jaké je být jiný než ostatní?
 
Ke knížce, která je určena dětem od osmi do dvanácti let, vydal program Varianty metodickou příručku pro pedagogy. Ta obsahuje dvanáct výukových lekcí k jednotlivým tématům knihy a nabízí tak učitelům způsob, kterým mohou s dětmi již na prvním stupni otevírat témata týkající se současného světa. Lekce se věnují tématům jinakosti, pracovním podmínkám v rozvojových zemích, tématu dopravy a dovozu zboží, konzumní společnosti a masivnímu tlaku velké nabídky hraček a otázce, jak tomuto tlaku odolávat, nebo tématu migrace. Dvě aktivity se věnují osobnějším tématům, jako jsou přátelství a dárky, a otázce, jaký dárek je vlastně nejcennější a proč. Aktivity pracují s řadou metod, jako je řízené čtení, diskuse, brainstorming nebo brainwriting či výtvarné aktivity. Knížku a doprovodné výukové lekce lze využít napříč vzdělávacími oblastmi a průřezovými tématy (český jazyk a literatura, matematika, člověk a jeho svět, multikulturní výchova, etická výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova a další).
Výukové lekce byly ozkoušeny na deseti základních školách a zpětné vazby z nich byly zapracovány do finální podoby metodiky. Knížku Největší přání  lze koupit v knihkupectvích nebo u nakladatelství 65. pole (www.65pole.cz); elektronická podoba knihy a metodika je ke stažení na adrese www.varianty.cz/nejvetsiprani nebo si ji můžete na stejné adrese objednat v tištěné podobě. Na této adrese najdete také video, které knihu představuje.
 
 
Kniha Faridova jízda rikšou, kterou napsala irská autorka Rowan Obermanová a Varianty ji vydávají v českém překladu, vypráví, co se během jediného dne přihodí bangladéšskému chlapci Faridovi, který pomáhá s přípravami na návštěvu své sestřenice žijící v Česku. Od řidiče rikši se dozvídá mnohé o životě mimo velká města. Nehoda, která se jim během jízdy stane, pak ukazuje, jak rychle se život může změnit. Samotný závěr příběhu odkrývá, co ještě spojuje Bangladéš a Českou republiku. Knížku doplňuje metodická příručka, která obsahuje aktivity věnující se práci s dějem, postavami příběhu nebo motivy příběhu. Další aktivity, které se věnují klimatickým změnám, původu oblečení a globálnímu obchodu, lidským právům nebo migraci, dětem umožní vnímat souvislosti mezi životem v Česku a Bangladéši.
Během jara proběhnou také semináře pro pedagogy, na kterých si budou moci vyzkoušet práci s oběma knihami i s lekcemi do výuky. Semináře proběhnou v dubnu a v květnu v Praze, Ostravě a Novém Jičíně. Více informací o nich a možnost přihlášení najdete na webových stránkách programu Varianty v sekci Aktuální kurzy (www.varianty.cz/kurzy).
Třetí příručkou pro pedagogy, kterou program Varianty právě vydal, je publikace Kampak plaveš, pískací kačenko? Jde o výukový materiál pro základní školy k tematice plastů, který byl přeložen z německého originálu vydaného rakouskou organizací Südwind. Na příkladu pískací kačenky se žáci dozvědí, jak plasty vznikají, jak dlouho trvá, než plasty i další látky zase zmizí z povrchu Země, a v závěru se materiál věnuje obalům na svačiny a obchodu, kde se zřekli běžných obalových materiálů známých ze supermarketů. Publikace obsahuje interaktivní cvičení k tématu, a žáci tak budou moci téma plastů nejen prozkoumat z různých úhlů pohledu, ale i zažít na vlastní kůži. Knihu Faridova cesta rikšou i s metodickou příručkou si můžete objednat v tištěné podobě na webových stránkách programu Varianty (www.varianty.cz) v sekci Publikace, dostupné jsou také v elektronické podobě ke stažení (stejně jako publikace Kampak plaveš, pískací kačenko?, která vyšla pouze v elektronické podobě). Všechny tři knihy vznikly v rámci mezinárodního projektu Global Schools (www.globalschools.education): svět ve výuce, financovaného Evropskou komisí, jehož cílem je posílit roli globálního rozvojového vzdělávání na základních školách, připravit pedagogy na práci s aktuálními tématy a pomoci tak žáky vybavit hodnotami a kompetencemi pro život v současném globalizovaném světě.
 
Zdroj: Pro časopis Řízení školy Lucie Kundra

Diskuse - Počet příspěvků: 0

Projekty

1Planet4All

Člověk v tísni

Program Soutěž & Podnikej

Soutěž & Podnikej

Studentská CYBER COVID ESEJ

Kybersoutez.cz

Program Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD)

Český národní registr dárců dřeně