Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Ostatní

Co Tě sejří? Česká asociace streetwork rozdá finance na projekty mladých

Kategorie: Environmentální výchova Autor: Česká asociace streetwork

Česká asociace streetwork vyhlašuje další ročník Co Tě sejří. Děti a dospívající mládež mají možnost pod záštitou nízkoprahových klubů získat finanční podporu na vlastní projekty pro zlepšení svého okolí. Může jít například o opravu hřiště, zkulti...

MATH4U

Kategorie: Ostatní Autor: VSB.cz

Portál pro procvičování středoškolské matematiky  

Fiktivní firma

Kategorie: Ostatní Autor: NUV

Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků středních a vyšších odborných škol. Poskytuje jim možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena jako by skutečně...

Jaké zvířátko je stejně silné jako myš a kočka dohromady? A má větší sílu husa, nebo pes?

Kategorie: Ostatní Autor: Nová škola o. p. s.

Nevíte? Zeptejte se dětí z Matematických klubů!

Trénink mozkových funkcí na Mentem.cz

Kategorie: Ostatní

Mentem je online počítačový program určený k trénování kognitivních funkcí mozku – paměti, pozornosti, reakční rychlosti, prostorové orientace, jazykových a numerických dovedností. 

Zdravá svačinka hrou

Kategorie: Ostatní Autor: Magistrát hl. m. P.

Cílem je přirozeně a chutně zařadit více zeleniny do svačin předškolních dětí.

Školní jídelna chutně a zdravě

Kategorie: Ostatní Autor: Magistrát hl. města Prahy a Asociace zřizovatelů školních jídel

Magistrát hl. města Prahy a Asociace zřizovatelů školních jídelen, z. s. pořádá soutěž "Skolní jídelna chutně a zdravě". Soutěž je určena pro kuchaře a kuchařky školních jídelen. Soutěží jednotlivci!

Matematika s radostí

Kategorie: Ostatní Autor: Petr Beremlijski, Petra Vondráková

Jak oživit výuku matematiky na středních školách? Co mohou učitelé udělat pro to, aby výuka nebyla jen počítáním příkladů „do sešitů“? Je možné vnést do výuky matematiky radost? Tyto otázky inspirovaly řešitele projektu „Matematika s radostí“ (msr...

Labyrint věd(ění)

Kategorie: Projekty Autor: PedF UK

Extra třída

Kategorie: Projekty

Příběhy bezpráví

Kategorie: Projekty Autor: Jeden svět na školách

Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách, a navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit. Aby si to uvědomovala i generace mladých lidí, kteří se narodi...

Věda má budoucnost

Kategorie: Projekty

Cílem projektu Věda má budoucnost je prostřednictvím dlouhodobé strukturované spolupráce firem a škol zvýšit atraktivitu přírodovědných a technických oborů pro žáky základních a studenty středních škol a ukázat jim, že kariéra v této oblasti má bu...

Co umím - nástroj k pozitivní motivaci dítěte

Kategorie: Projekty Autor: Miroslav Hřebecký

Představujeme nový program, který rozvíjí pozitivní motivaci dětí k učení a celkovému osobnímu seberozvoji. Zároveň přináší rodičům i pedagogům možnost vidět dítě i z jiné strany, než je běžné. Aplikace je zdarma dostupná na www.coumim.cz.

Projekt Mediální výchova

Kategorie: Projekty Autor: Jan Kurka

Projekt Mediální výchova je určen všem učitelům se zájmem vyučovat tuto disciplínu na střední škole, a to i bez odborného vzdělání v tomto oboru.

Zažít a předávat Psychologii jinak

Kategorie: Projekty Autor: Aneta Mertinová

Projekt Psychologie jinak je určen pedagogům se zájmem rozvíjet své poznatky a dovednosti v oblasti výuky psychologie. Svůj vzdělávací program však může nabídnout i ostatním, kteří se o psychologii zajímají.

Úžasné Divadlo Fyziky – fyzikální vystoupení

Kategorie: Projekty Autor: Barbora Mikulecká

ÚDiF oživí hodiny fyziky netradičními experimenty. Vystoupení doplňují výuku fyziky a motivují studenty k přemýšlení nad světem, který je obklopuje. Žáky vtáhneme do problému a vedeme je k tomu, aby to, co vidí, dokázali pochopit a vysvětlit.