Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Kybernetická soutěž

Kategorie: Informační technologie Autor: Enisa

Součástí ochrany kybernetického prostoru, informačních systémů a technologií a tedy fungování celé společnosti je i vzdělávání budoucích odborníků a uživatelů těchto technologií. 

Výrazný nárůst používání informačních technologií v současném světě vede na jedné straně k vytvoření informační společnosti, urychlení komunikace a velkému rozvoji služeb, nicméně na straně druhé se vzrůstající závisostí společnosti na informačních technologiích vzrůstá i riziko jejich zneužívání uživateli nebo útoky na ně, které mají rozsáhlé dopadny do činnosti subjektů, které s nimi pracují, a potencionálně mohou vést ke značným škodám.

Kybernetická soutěž organizovaná Českou pobočkou AFCEA ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem ČR a partnery je soutěží středoškoláků ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů. Cílem soutěže je zvýšit povědomí mladé generace o hrozbách a rizicích kybernetického světa a motivovat mladé lidi, aby se oblasti tomuto oboru věnovali ve svém dalším studiu i profesním životě.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti ve věku 15 - 18 let studující na střední škole v České republice, a to bez ohledu na zaměření školy a na skutečnost, zda se jedná o studijní obory zakončené maturitou, či nikoliv.

Soutěž se vyznačuje následujícími aspekty:

  • Jde o celorepublikovou soutěž;
  • Jsou zapojeny všechny střední školy (přibližně 1400 škol);
  • Je nezisková, neztrátová, nízkonákladová;
  • Využívá spolupráce mezi státní správou, akademickou sférou a privátním sektorem;
  • Zapojeni jsou dobrovolníci (odborníci z veřejné správy, vysokých škol a neziskových organizací);
  • Zapojeni jsou středoškolští pedagogové;
  • Je mezinárodní, navazuje na Evropskou soutěž kybernetické bezpečnosti (organizuje EU – ENISA).

Více informací na www.kybersoutez.cz

Kybernetická soutěž


Diskuse - Počet příspěvků: 0