Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Hasiči pro školy

Kategorie: Zdraví a bezpečnost dětí Autor: HZS

Hasičský záchranný sbor ČR se dlouhodobě věnuje podpoře výchovy a vzdělávání v tématech ochrana obyvatelstva, požární prevence a integrovaný záchranný systém, která jsou v rámci problematiky ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí rozpracována v jednotlivých rámcových vzdělávacích programech. Snaží se obohacovat výuku o nové, moderní vzdělávací materiály, mezi které se řadí projekt Hasiči pro školy. 

Cílem tohoto projektu je tvorba komplexního výukového materiálu pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, pět výukových hodin pro každý ročník, celkem tedy 20 výukových hodin. Od počátku byl vytvářen v úzké spolupráci s pedagogy, kteří danou problematiku vyučují, aby byla zajištěna jeho odborná, pedagogická i didaktická úroveň. Materiál reflektuje technické požadavky na moderní výuku, pro pedagogy je velmi snadno využitelný a v digitální podobě je zdarma dostupný všem školám v ČR na stránkách www.hasiciproskoly.cz.

Výstupy projektu tvoří jak materiály pro žáky, tak také pro učitele. Jeho základem jsou interaktivní prezentace, doplněné vlastní grafikou, videy a fotografiemi. Učitelé mají k dispozici příručku, která obsahuje teoretický základ pro výuku daného tématu a je doplněna praktickými informacemi o konkrétních událostech. Pro žáky je připraven pracovní list, který koresponduje s prezentací, doplňuje ji a po hodině zůstává žákům k dispozici.

Projekt vzniká ve spolupráci HZS Zlínského a HZS Ústeckého kraje za finanční podpory Ústeckého kraje.

 

Zdroj: www.hasiciproskoly.cz.


Diskuse - Počet příspěvků: 0