Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Projekty

Fiktivní firma

Kategorie: Ostatní Autor: NUV

Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků středních a vyšších odborných škol. Poskytuje jim možnost aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti. Jedná se o virtuální společnost, která je vedena jako by skutečně existovala. Simuluje reálné procesy, produkty a služby.

V českých podmínkách je zakládána žáky pod dohledem jejich vyučujícího a ve spolupráci s Centrem fiktivních firem, které výuku ve fiktivní firmě koordinuje. V zahraničí se fiktivních firmy používají i pro vzdělávání dospělých. Kromě studentů vyšších odborných a vysokých škol jimi procházejí i nezaměstnaní v rekvalifikaci, handicapovaní lidé, ženy vracející se z mateřské dovolené nebo třeba vězni.

Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí formou, strukturou a funkcí, řídí se stejnými právními předpisy, využívá stejné podklady z hospodářské praxe. Fiktivní firmy spolu obchodují navzájem podle běžných obchodních zvyklostí. Její pracovníci uskutečňují všechny základní podnikové činnosti jako jsou např:

 • nákup, prodej, reklama
 • písemný i telefonický hospodářský styk
 • fakturace a účtování
 • činnosti podnikového sekretariátu

Cílem výuky ve fiktivní firmě je trénovat iniciativu, samostatnost a také poskytnout žákům znalosti, jak založit a vést obchodní společnost nebo živnost. Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své měkké a také odborné dovednosti. Důležitý je i trénink prezentace výsledků jak svých, tak celé společnosti.

Práce ve fiktivní firmě integruje jednotlivé odborné ekonomické předměty a poskytuje žákům znalosti a dovednosti, které upotřebí při zakládání vlastní firmy, nebo které jim umožní získat zaměstnání po dokončení jejich vzdělávání. Předmět fiktivní firma je ideálním řešením učební praxe.

Ačkoliv nejsou používány reálné peníze, ale fiktivní, ostatní akce probíhají ve stejné podobě, jako je tomu v reálném světě – firmy jsou zakládány podle stejné legislativy jako reálné společnosti, živnostenské listy jsou vydávány, povinné odvody placeny, platební příkazy jsou zadávány, faktury vystavovány, účty vedeny, mzdy vypláceny. Fiktivní firma používá nástroje marketingu jako je průzkum trhu, reklama, připravuje se na veletrhy.

Fiktivní firma často spolupracuje s reálným podnikatelským subjektem – prodává jeho výrobky, poskytuje jeho služby, nese jeho jméno nebo svým jménem sponzora připomíná. Na oplátku dostává propagační předměty, rady a někdy i technickou a materiální pomoc.

 • Výhody pro reálné firmy plynoucí ze spolupráce s firmou fiktivní:
 • Dobře připravená pracovní síla
 • Snížené náklady na vyhledávání nových zaměstnanců
 • Snížení času nutného na zapracování
 • Vyvarování se chybám při umísťování nových pracovníků
 • Dobré public relation
 • Možnost volně otestovat průzkum trhu pro nové výrobky

CHCEME SE STÁT ČLENEM CEFIF

Kontaktujte nás mailem nebo telefonem. Obdržíte od nás jednoduchý formulář, který ředitel vaší školy vyplní a podepíše. Ten nám pošlete a na jeho základě vás zařadíme do sítě. Obratem poštou obdržíte kromě členství i naše CD s formuláři a další informace, rady a pokyny.

JE ČLENSTVÍ V CEFIF ZDARMA?

Není. Vybíráme symbolické poplatky na zabezpečení chodu CEFIF. Za jednu fiktivní firmu činí poplatek 3 000 Kč, za dvě až pět firem 5 000 Kč, za šest až osm 7 500 Kč a za devět a více firem 10 000 Kč. Poplatky jsou za kalendářní rok, což mimo jiné znamená, že školy, které se stanou členem sítě CEFIF od září, jsou od těchto poplatků v dobíhajícím kalendářním roce osvobozeny. Pokud jste škola zaměřená na výuku hendikepovaných žáků, tak poskytujeme slevy na členské poplatky. Informujte se na (lukas.hula@nuovcz).

JAKÉ VÝSTUPY MÁME POSÍLAT NA CEFIF A KDY?

Při zakládání firmy vyplňte formuláře Obchodního rejstříku a Živnostenského úřadu CEFIF. Dále vyplňte dotazník pro FF. Po obdržení IČ se zaregistrujte na Finančním úřadě CEFIF, zdravotní pojišťovně Zdrafik a na Správě sociálního zabezpečení. K 8. každého měsíce posílejte zdravotní a sociální pojištění,. Při jakékoliv změně pošlete znovu dotazník pro FF. K 25. každého měsíce DPH a k 31.3. Přiznání k dani z příjmu právnických (fyzických) osob. Na lhůtách daní a zdravotního a sociálního pojištění netrváme, je nám jasné, že výuka ve fiktivní firmě se řídí jinými pravidly, než práce reálného podnikatelského subjektu. Nicmíně zdržení s platbami by neměla být příliš velká.

JSEM NOVÝ/Á VYUČUJÍCÍ VE FIKTIVNÍ FIRMĚ A POTŘEBUJI POMOCI

Nabízíme jednak konzultace u nás, ale taktéž vás navštívíme u vás na škole nebo přímo v hodině. V případě zájmu alespoň osmi vyučujících uspořádáme školení pro nové učitele FF.

JSEM VYUČUJÍCÍ VE FIKTIVNÍ FIRMĚ A CHTĚL/A BYCH SE ZÚČASTNIT ŠKOLENÍ

Každý vyučující má možnost poslat nám dotazník (nebo e-mail) s tématy, která by ho zajímala. Pokud takovýchto požadavků bude více, tak se pokusíme daný seminář zorganizovat. Minimální počet účastníků našich seminářů je osm. V průběhu roku tradičně pořádáme diskuzní semináře.

 

NAKOLIK SAMOSTATNĚ MAJÍ ŽÁCI PRACOVAT?

Co nejvíce. Vyučující by měl hrát roli konzultanta. Pro kontrolu výstupů jednotlivých žáků může s úspěchem využívat organizační strukturu firmy. Kontrolovat by měl korespondenci směřující k jiným fiktivním firmám, korespondence určená CEFIF může být nedokonalá – chybami se učí a je lepší, když jim materiál vrátí CEFIF jako nezávislá autorita než vyučující.

Více informací: http://www.nuv.cz/p/centrum-fiktivnich-firem

Zdro: http://www.nuv.cz/p/centrum-fiktivnich-firem


Diskuse - Počet příspěvků: 0